Rada Instytutu

prof. dr hab. Wojciech Czarny

prof. dr hab. Wojciech Cynarski 
prof. dr hab. Jan Junger
prof. dr hab. Stanisław Zaborniak

dr hab. prof. UR Stanisław Cieszkowski
dr hab. prof. UR Sławomir Drozd
dr hab. prof. UR Paweł Król
dr hab. prof. UR Agnieszka Mirkiewicz
dr hab. prof. UR Adam Podolski
dr hab. prof. UR Emilian Zadarko

dr Wojciech Bajorek
dr Maciej Huzarski
dr Paweł Ostrowski
dr inż. Krzysztof Przednowek
dr Janusz Zieliński

mgr Katarzyna Pado