Zakład Psychiatrii

Kierownik: dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

dr hab. n. med. Przemysław Pacan, prof. UR

dr n. med. Beata Wisz

lek. Magdalena Pruchnik-Surówka