Zakład Psychiatrii

   

rynkiewicz2.jpg [7.47 MB]

Kierownik p.o.: dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz
e-mail:[email protected]; tel.: (+48) 17 851-68-56                                                                         

 

Pracownicy: 

dr n. med. Beata Wisz; e-mail: [email protected]; tel.: (+48) 17 851-68-56

 

Kontakt:

Zakład Psychiatrii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski 
35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 1A, Budynek G4, pokój 136

 

Współpraca:

Oddział Psychiatryczny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

lek. med. Piotr Machała

lek. med. Krzysztof Andrzej Międlar

lek. med. Wojciech Kwieciński

Oddziały Psychiatryczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

lek. med. Aneta Szatko-Weselak

lek. med. Agnieszka Żaba-Susz

lek. med. Roland Bombrych

Oddział Psychogeriatrii Dziennej w Rzeszowie

dr n. med. Beata Wisz

Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie

lek. med. Małgorzata Pruchnik- Surówka

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

mgr Agata Pieniążek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie

mgr Barbara Łukasik

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Zakład Psychiatrii Kolegium Nauk Medycznych UR współpracuje z czołowymi ośrodkami klinicznymi i naukowymi na świecie zajmującymi się zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) wspólnie tworząc specjalistyczne testy diagnostyczne, komputerowe programy terapeutyczne oraz prowadzi badania naukowe w autyzmie. Aktualne badania naukowe w obszarze zaburzeń neurorozwojowych dotyczą różnic międzypłciowych w autyzmie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w wystandaryzowanych narzędziach diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów z ASD.
Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz jest opiekunem Koła Naukowego Psychiatrii prowadzonego przez studentów kierunku lekarskiego. Pozostałe zainteresowania badawcze pracowników dotyczą interdyscyplinarnej i holistycznej opieki nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, zaburzeń depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń odżywiania, stanów lekoopornych w psychiatrii, zaburzeń psychicznych u pacjentów ze schorzeniami somatycznymi oraz zaburzeń psychicznych związanych z ciążą i porodem.

 

DYDAKTYKA:

Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychologia kliniczna

ADOS-2 (Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu)

ADI-R (Wywiad do diagnozy autyzmu - wersja zrewidowana)

 

 

GRANTY:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 2020-2021. Grant № P006029

 

fulbright.png [13.40 KB]


Tytuł projektu: ADI-R i ADOS-2 - wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne a zależna od płci symptomatologia autyzmu

Specjalista: Dr Somer Bishop ze STAR Center for ASD and NDDs, University of California, San Francisco, USA
Instytucja projektowa: Zakład Psychiatrii, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dziedzina: Ochrona zdrowia na świecie
Kierownik projektu: dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

 


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 2017-2019. Grant № P000698

 fulbright.png [13.40 KB]

Tytuł projektu: „Symptomatologia autyzmu u dziewcząt a ADOS-2”
w ramach zarejestrowanego badania naukowego (URKB-8/6/2017):

“Wpływ rehabilitacji zaburzeń sensorycznych sfery dotyku na poziom endogennej oksytocyny (OT) w kontekście prezentowanych cech autystycznych oraz umiejętności komunikacyjno-społecznych u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) - porównanie międzypłciowe”.

Specjalista: Prof. Bryan King z Department of Psychiatry, University of California, San Francisco, USA

Instytucja projektowa: Pracownia Badań Zaburzeń Neurorozwojowych, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Dziedzina: Ochrona zdrowia na świecie

Kierownik projektu: dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

 

PUBLIKACJE:

  1. King B.H., Rynkiewicz A., Janas-Kozik M., Tyszkiewicz-Nwafor M. (2020). Medications to treat co-occurring conditions in autism spectrum disorder. In S.W. White, B.B. Maddox, C.A. Mazefsky (Eds.).The Oxford Handbook of Autism and Co-Occurring Psychiatric Conditions (pp. 371-386). New York. Oxford University Press.
  2. Słopień A., Janas-Kozik M., Rynkiewicz A. (2020). Zaburzenia ze spektrum autyzmu. In T. Wolańczyk & M. Janas-Kozik (Eds.). Psychiatria Dzieci i Młodzieży. Warszawa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL - forthcoming.
  3. Grabowski K., Rynkiewicz A., Lassalle A., Baron-Cohen S., Schuller B., Cummins N., Baird A.E., Podgórska-Bednarz J., Pieniazek A., Łucka I. (2019). Emotional expression in psychiatric conditions - new technology for clinicians. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 73(2), 50-62.
  4. Rynkiewicz A., Janas-Kozik M., Słopień A. (2019). Dziewczęta i kobiety z autyzmem. Girls and Women with Autism. Psychiatria Polska, 53(4), 737-752.
  5. Rynkiewicz A., King B.H., Kalisz K., Słopień A., Janas-Kozik M., Łucka I. (2018). Competent users and standards of use for Autism Diagnostic Interview - Revised (ADI-R) and Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2). Kompetentni użytkownicy i standardy użytkowania wywiadu do diagnozowania autyzmu ADI-R (Autism Diagnostic Interview - Revised) oraz protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition). Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 18(4), 399-404.
  6. Marchi E., Schuller B., Baird A., Baron-Cohen S., Lassalle A., O’Reilly H., Pigat D., Robinson P., Davies I., Baltrusaitis T., Golan O., Fridenson-Hayo S., Tal S., Newman S, Meir-Goren N., Camurri A., Piana S., Bӧlte S., Sezgin M., Alyuz N., Rynkiewicz A., Baranger A. (2019). The ASC-Inclusion Perceptual Serious Gaming Platform for Autistic Children. IEEE Transactions on Games, 11(4), 328-339. doi: 10.1109/TG.2018.2864640
  7. Rynkiewicz A., Lassalle A., King B.H., Smith R., Mazur A., Podgórska-Bednarz J., Słopień A., Tabarkiewicz J. (2018). Females and Autism. In H. Montgomery (Ed.). In Oxford Bibliographies in Childhood Studies. New York. Oxford University Press.
  8. Ormond S., Brownlow C., Garnett M.S., Rynkiewicz A., Attwood T. (2018). Profiling Autism symptomatology: An exploration of the Q-ASC parental report scale in capturing sex differences in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders48, 389-403.
  9. Rynkiewicz A., Łucka I. (2018). Autism spectrum disorder (ASD) in girls. Co-occurring psychopathology. Sex differences in clinical manifestation. Psychiatria Polska, 52(4), 629-639.
  10. Rynkiewicz A., Schuller B., Marchi E., Piana S., Camurri A., Lassalle A., Baron-Cohen S. (2016). An investigation of the ‘female camouflage effect’ in autism using a computerized ADOS-2 , and a test of sex/gender differences. Molecular Autism, 7(10). doi.org/10.1186/s13229-016-0073-0.