Zakład Neurologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

lek. Marcin Wiącek

lek. Bartosz Sieczkowski