Zakład Mikrobiologii

Kierownik:  dr hab. n.med. Anna Żaczek prof. UR

dr n. biol. Mariusz Worek

dr n. med. Krzysztof Golec 

mgr Beata Malec

mgr Anna Nowakowska 

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr Karolina Maternia

Kontakt:

Zakład Mikrobiologii

Instytut Nauk Medycznych

Al. W. Kopisto 2a 

35-959 Rzeszów

tel. 17 872 11 41