Zakład Mikrobiologii

Kierownik:  dr hab. n. med. Anna Żaczek prof. UR

e-mail: [email protected]

 

dr n. biol. Mariusz Worek

mgr Beata Malec

mgr Anna Nowakowska 

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr Karolina Maternia-Dudzik

Kontakt:

Zakład Mikrobiologii

Instytut Nauk Medycznych

Al. W. Kopisto 2a 

35-959 Rzeszów

tel. 17 872 11 41