Pracownia Genetyki Klinicznej, Biologii Molekularnej Nowotworów i Badań Translacyjnych

Kierownik: dr n. med. Antoni Pyrkosz
Lek. Andrzej Jasiewicz 
Dr n.med. Marek Cieśla
Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr inż. Anna Pałka