Zakład Genetyki Ogólnej i Klinicznej

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Izabela Zawlik

dr n. med. Antoni Pyrkosz