Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

prof. Tutka.jpg [24.78 KB]

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka

Professor University of New South Wales, Sydney, Australia

Kierownik Laboratorium Badań Innowacyjnych w Farmakologii

 

E-mail: [email protected]

Telefon: ++ 48 17 851 68 88

 

Kontakt:

Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Instytut Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Budynek G4, pokoje 209 i 211; Warzywna 1A, 35-310 Rzeszów

e-mail: [email protected]

tel.: + 48 17 851 68 88

 

Zespół:

lek. med. Mateusz Bieniasz, p. 111, tel. 17 851 68 69, e-mail: [email protected]

dr inż. Anna Czerniecka-Kubicka, pracownik naukowo-techniczny, p. 111, tel. 17 851 68 66, e-mail: [email protected]

mgr inż. Bożena Czubat, p. 205, e-mail: [email protected]

mgr farm. Patrycjusz Kołodziejczyk, p. 211, tel. 17 851 68 89, e-mail: [email protected]

dr n. farm. Karol Wróblewski, p. 211, tel. 17 851 68 89, e-mail: [email protected]

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej jest jednym z wiodących ośrodków na świecie w badaniach nad cytyzyną, naturalnym lekiem w terapii uzależnienia od nikotyny. W dużej mierze dzięki tym badaniom cytyzyna jest obecnie wprowadzana na rynki całego świata jako skuteczny, bezpieczny i tani lek dla palaczy.

Innowacyjne badania nad cytyzyną w Zakładzie są prowadzone na różnych poziomach: chemii medycznej, badań analitycznych, przedklinicznych badań behawioralnych, i badań klinicznych. Jednym z celów tych badań jest m.in. opracowanie nowych postaci leku. Prowadzimy badania z wykorzystaniem metod analizy termicznej, tj. kalorymetrii adiabatycznej (Quantum Design Physical Property Measurement System, PPMS), standardowej (DSC) i modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (TMDSC). Prowadzone są także badania analityczne materiałów biologicznych przy użyciu metody HPLC-MS/MS. Obecnie Zakład prowadzi trzy niekomercyjne badania kliniczne cytyzyny, z których dwa zostały całkowicie zaprojektowane w Zakładzie, a trzecie, duże międzynarodowe badanie porównawcze cytyzyny z warenikliną jest prowadzone we współpracy z naukowcami z University of New South Wales w Sydney.

Ponadto, Kierownik Zakładu uczestniczy w badaniach dotyczących nikotynizmu i aspektów farmakologicznych uzależnienia od nikotyny we współpracy z licznymi ośrodkami badawczymi międzynarodowymi i krajowymi. Efektem tej działalności jest m.in. powstanie w 2019 roku referencyjnej monografii na temat cytyzyny  na zaproszenie Addiction, lidera wśród światowych czasopism w dziedzinie uzależnień, której jest pierwszym autorem.

Innym obszarem działalności naukowej Zakładu są badania w zakresie padaczki eksperymentalnej (poszukiwanie nowych substancji o działaniu przeciwdrgawkowym) i interakcji leków przeciwpadaczkowych z wykorzystaniem metod behawioralnych i farmakokinetycznych. Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu dotyczą także badań w dziedzinie endokrynologii, w tym roli aldosteronu w stanach patologicznych układu krążenia.

Obecnie działalność naukowa Zakładu koncentruje się na projektowaniu niekomercyjnych badań klinicznych innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych ogromnego problemu, jakim jest palenie tytoniu i jego następstwa zdrowotne, ekonomiczne i społeczne.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Farmakologia z Toksykologią (Kierunek Lekarski)
 • Farmakologia (Kierunek Lekarski)
 • Farmakologia Kliniczna (Kierunek Lekarski)
 • Farmakologia (Pielęgniarstwo)
 • Farmakologia (Dietetyka)
 • Fizjologia (English Division)

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 1. Division of Clinical Pharmacology and Experimental Therapeutics, Department of Medicine, University of California, San Francisco, USA
 2. National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales, Sydney, Australia
 3. Department of Chemistry and Biochemistry, Brigham Young University, Provo, USA
 4. Centre of Polymer Systems, Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic
 5. School of Public Health, Al-Farabi Kazakh National University, Alma Aty, Kazakhstan
 6. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 7. Katedra  i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 8. Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 9. Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
 10. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 11. Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 12. Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 13. Katedra Chemii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 14. Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 15. Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny, Białystok
 16. Zakład Analizy i Bioanalizy Leków, Uniwersytet Medyczny, Białystok
 17. Centrum Medyczne ”Medyk”, Rzeszów
 18. Adamed Pharma S.A.

 

WYBRANE GRANTY

2000 „Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych”, nr RPPK. 01.01.00-18-0001/18, Tutka P., Kołodziejczyk P, Czerniecka-Kubicka A. (Wykonawcy)

2019 „Aerozol z cytyzyną do stosowania w jamie ustnej - innowacyjna postać leku w terapii uzależnienia od nikotyny”, Podkarpackie Centrum Innowacji, F3_134, 2019, Tutka P. (Kierownik projektu)

2019 „Zaawansowana analiza termiczna cytyzyny - substancji stosowanej w leczeniu uzależnienia od nikotyny”, Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA 2019/03/X/NZ7/00888, 2019, Czerniecka-Kubicka A. (Kierownik projektu)

2017 „Oznaczenia ilościowe cytyzyny w surowicy i ślinie metodą HPLC-MS/MS”  Narodowe Centrum Nauki  MINIATURA 1, DEC-2017/01/X/ST4/01879, 2018, Wróblewski K. (Kierownik projektu)

2017 “A single-blind, randomised controlled, non-inferiority trial to determine the effectiveness, safety and cost-effectiveness of cytisine compared to varenicline for smoking cessation in Maori and whanau of Maori”. NCT 02957786. The National Institute for Health Innovation, University of Auckland, New Zealand, 2017-2019, Tutka P. (Członek Komitetu Doradczego)

2017 “A non-inferiority trial of cytisine versus varenicline for smoking cessation”. Australian National Health and Medical Research Council, University of New South Wales, Sydney, Australia 2017-2020, Tutka P. (Współtwórca, Wykonawca, Konsultant)     

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

Czerniecka-Kubicka A., Zarzyka I., Szyszkowska A.: Hybrydowy nanokompozyt polimerowy i sposób jego otrzymywania, zgłoszenie z dnia 12.11.2019 r., nr P.431772.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Orzelska-Górka J., Bernat P., Tutka P., Listos J., Kędzierska E., Fidecka S., Talarek S. Modification of NO-cGMP pathway differentially affects diazepam- and flunitrazepam-induced spatial and recognition memory impairments in rodents. Neurotox. Res. 2020; 37: 1036-1046 (IF 3,311).
 2. Czerniecka-Kubicka A., Zielecki W., Frącz W., Janus-Kubiak M., Kubisz L., Pyda M.: Vibrational heat capacity of the linear 6,4-polyurethane, Thermochimica Acta, 2020; 683: 178433 (IF 2,251)
 3. Wróblewski K., Petruczynik A., Tuzimski T.,  Przygodzka D., Buszewicz G., Kołodziejczyk P., Tutka P. Comparison of various chromatographic systems for analysis of cytisine in human serum, saliva and pharmaceutical formulation by HPLC with diode array, fluorescence or mass spectrometry detection. Molecules 2019; 24:2580 (IF 3,060)
 4. Tutka P., Vinnikov D., Courtney R.J., Benowitz N.L. Cytisine for nicotine addiction treatment:  A review of pharmacology, therapeutics and an update of clinical trial evidence for smoking cessation. Addiction 2019; 114:1951-1969 (IF 6,851)
 5. Bartusik-Aebisher D., Aebisher D., Courtney R.J., Sobczak A., Bober Z., Podgórski R., Kolodziejczyk P., Tutka P. Applications of cytisine extraction and detection in biological materials for clinical medicine. Acta Pol. Pharm. 2019; 76:797-804 (IF 0.447)
 6. Thomas D., Farrell M., McRobbie H., Tutka P., Petrie D., West R., Siahpush M., Gartner C., Walker N., Mendelsohn C.P., Hall W., Paul C., Zwar N., Ferguson S.G.,  Boland V.C., Richmond R., Doran C., Shakeshaft A., Mattick R.P., Courtney R.J. Safety and cost-effectiveness of cytisine versus varenicline: A study protocol for a randomised controlled non-inferiority trial. Addiction 2019; 114;923-933 (IF 6,851)
 7. Tutka P., Mróz K., Mróz T., Buszewicz G., Aebisher D., Bartusik-Aebisher D., Kołodziejczyk P.,  Łuszczki J.J. Effects of androsterone on the protective action of various antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice. Psychoneuroendocrinology 2019; 101:27-34 (IF 4,013)
 8. Szyszkowska A., Czerniecka-Kubicka A., Pyda M., Byczyński Ł., Gancarczyk K., Sedlaric V., Zarzyka I.: Linear polyurethane with imidazoquinazoline rings: preparation and properties, evaluation, Polymer Bulletin. 2019; 76:6343-6370 (IF 1,589)
 9. Wróblewski K., Petruczynik A., Tuzimski T., Prajsnar K., Przygodzka D., Buszewicz G., Karakuła-Juchnowicz H., Róg J., Morylowska-Topolska J., Waksmundzka-Hajnos M. Optimization of chromatographic systems for analysis of selected psychotropic drugs and their metabolites in serum and saliva by HPLC in order to monitor therapeutic drugs. Open Chem. 2019; 17:1361-1373 (IF 1,572)
 10. Bober Z., Aebisher D., Tutka P., Bartusik-Aebisher D. Application of MRI to the study of pharmaceuticals. W: The Essential Guide to Magnetic Resonance. Red. D. Bartusik-Aebisher. New York 2018, Nova Science Publishers, 65-93.
 11. Kolodziejczyk P., Gromotowicz-Poplawska A., Aleksiejczuk M., Chabielska E., Tutka P., Miltyk W. New sides of aldosterone action in cardiovascular system as potential targets for therapeutic intervention. Curr. Drug Targets 2018; 19:1968-1979 (IF 3,112)
 12. Tutka P., Wlaź A., Florek-Łuszczki M., Kołodziejczyk P., Bartusik-Aebisher D., Łuszczki J.J. Arvanil, olvanil, AM 1172 and LY 2183240 (various cannabinoid CB1 receptor agonists) increase the threshold for maximal electroshock-induced seizures in mice. Pharmacol. Rep. 2018; 70:106-109 (IF 2,761)
 13. Stelmachowska-Banaś M., Zgliczyński W., Tutka P., Carney J.A., Korbonits M. Fatal Carney complex in siblings due to de novo large gene deletion. J. Clin. End. Metab. 2017;102:3294-3297 (IF 5,789)
 14. Tutka P., Kondrat-Wróbel M.W., Zaluska K., Żółkowska D., Florek-Łuszczki M., Łuszczki J.J. Cytisine inhibits the protective activity of various classical and novel antiepileptic drugs against 6 Hz-induced psychomotor seizures in mice. Psychopharmacology 2017;234:281-291 (IF 3,222)
 15. Walker N., Bullen C., Barnes J., McRobbie H., Tutka P., Raw M., Etter J.-F., Siddiqi K., Courtney R., Castaldelli-Maia J.M., Rigotti N., Selby P., Sheridan J., West R. Getting cytisine licensed for use worldwide: a call to action. Addiction 2016;11:1895-1898 (IF 5,789)
 16. Florek-Łuszczki M,. Wlaź A., Kondrat-Wrobel M.W., Tutka P., Łuszczki J.J. Effects of WIN 55,212-2 (a non-selective cannabinoid CB1 and CB 2 receptor agonist) on the protective action of various classical antiepileptic drugs in the mouse 6 Hz psychomotor seizure model. J Neural Transm. 2014;121:707-715 (IF 2,402)
 17. Tutka P., Mróz T., Bednarski J., Styk A., Ognik J., Mosiewicz J., Łuszczki J.J. Cytisine inhibits the anticonvulsant activity of phenytoin and lamotrigine in mice. Pharmacol Rep. 2013; 65:195-200 (IF 2,165)
 18. Mieczkowska J., Mosiewicz J., Sak J., Grzybowski A., Terlecki P., Barud W., Kwaśniewski W., Tutka P. Effect of cigarette smoking, metabolic syndrome and dehydroepiandrosterone sulfate deficiency on intima-media thickness and endothelial function in hypertensive postmenopausal women. Med. Sci. Monit. 2012;18:225-234 (IF 1,358)
 19. Łuszczki J.J., Misiura-Krzesińska M., Florek M., Tutka P., Czuczwar S.J.: Synthetic cannabinoid WIN 55,212-2-mesylate enhances the protective action of four classical antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures iin mice. Pharmacol. Biochem. Beh. 2011; 98:261-267 (IF 2,532)
 20. Barczyński B., Buszewicz G., Łuszczki J.J., Bańka K., Tutaj K., Mróz T., Wielosz M., Mądro R., Tutka P. Low dose of bupropion significantly enhances the anticonvulsant activity of felbamate, lamotrigine and topiramate in mice. Eur. J. Pharmacol. 2011; 650:550-555 (IF 2,516)
 21. Łuszczki J.J., Misiura-Krzesińska M., Florek M., Tutka P., Czuczwar S.J. Synthetic cannabinoid WIN 55,212-2-mesylate enhances the protective action of four classical antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice. Pharmacol. Biochem. Beh. 2011; 98:261-267 (IF 2,532)