Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka

dr n. farm. Karol Wróblewski

dr inż. Anna Czerniecka - Kubicka

dr n. biol. Bożena Czubat

lek. Krzysztof Kiper

dr n. farm. Patrycjusz Kołodziejczyk

Pracownik inżynieryjno -techniczny mgr farm. Piotr Bernat