Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka

dr n. farm. Karol Wróblewski

dr inż. Anna Czerniecka - Kubicka

lek. Mateusz Bieniasz

dr n. biol. Bożena Czubat

mgr farm. Patrycjusz Kołodziejczyk

dr inż. Adrian Arendowski