Zakład Dermatologii

 

prof. Reich.jpg [82.16 KB]

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

 

E-mail: [email protected] lub [email protected]

Telefon: 605 076 722

 

Kontakt:

Zakład Dermatologii i Wenerologii, Instytut Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

 

Zespół:

Dr n. med. Magdalena Żychowska; e-mail: [email protected]

Dr n. med. Justyna Szczęch; e-mail: [email protected]

Dr n. med. Dominik Samotij; e-mail: [email protected]

Lek. med. Dominika Kwiatkowska; e-mail: [email protected]

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA  

Działalność naukowa w Zakładzie Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego obejmuje badania z zakresu świądu skóry, psychodermatologii, immunodermatologii z uwzględnieniem dermatoz zapalnych oraz autoimmunologicznych chorób tkanki łącznej, alergologii, jak również dermatoonkologii.

Zakład i Klinika Dermatologii uzyskała status centrum UCARE (Urticaria Centers of Reference and Excellence). Wiodącymi tematami badawczymi są zagadnienia związane z łuszczycą, autoimmunologicznymi chorobami tkanki łącznej, liszajem płaskim, atopowym zapaleniem skóry, świądem oraz nowotworami skóry.

Prowadzone są liczne badania kliniczne mające na celu ocenę efektywności nowych metod terapeutycznych. Badania koncentrują się również nad wykorzystaniem nieinwazyjnych technik obrazowania dermatoskopowego i videodermatoskopowego we wczesnej diagnostyce nowotworów skóry, w tym czerniaka złośliwego, jak również inflammoskopii i trichoskopii oraz możliwością ich ulepszania poprzez zastosowania rozwiązań maszynowego uczenia, w tym głębokich splotowych sieci neuronowych.

zaklad dermatologii.jpg [385.71 KB]

Zakład Dermatologii - wideodermatoskop

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego z przedmiotu dermatologia i wenerologia, dermatologia praktyczna oraz opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym Dermatologii Eksperymentanej.

 

GRANTY

Projekt: „WyRaS - Wykryj Raka Skóry” (POWR.05.01.00-00-0007/18)

 

LISTA PUBLIKACJI

 1. Misery, E. Weisshaar, E. Brenaut, A. W. M. Evers, F. Huet, S. Ständer, Adam Andrzej Reich, E. Berardesca, E. Serra-Baldrich, J. Wallengren, D. Linder, J. W. Fluhr, J.C. Szepietowski, H. Maibach. Pathophysiology and management of sensitive skin: position paper from the special interest group on sensitive skin of the International Forum for the Study of Itch (IFSI). Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2020, 34, 222-229 (IF=5.113, MNiSW: 140)
 2. Ständer S, Yosipovitch G, Legat FJ, Lacour J-P, Paul C, Narbutt J, Bieber T, Misery L, Wollenberg A, Adam Andrzej Reich, Ahmad F, Piketty C. Trial of nemolizumab in moderate-to-severe prurigo nodularis. The New England Journal of Medicine 2020, 382, 706-716, (IF=70.670, MNiSW: 200)
 3. Magdalena Żychowska, Aleksandra Batycka-Baran, Wojciech Baran. Acrokeratoelastoidosis as an example of marginal papular acrokeratoderma with prominent elastorrhexis. Źródło: Advances in Dermatology and Allergology = Postępy Dermatologii i Alergologii 2019, 36, 772-774 (IF=1.757, MNiSW: 70)
 4. Dominika Kwiatkowska, Piotr Kluska, Adam Andrzej Reich. Beyond PD-1 Immunotherapy in malignant melanoma. Dermatology and Therapy 2019, 9, 243-257 (IF=3.615, MNiSW=100)
 5. Dominik Samotij, Adam Andrzej Reich. Biologics in the treatment of lupus erythematosus: a critical literature review. BioMed Research International. 2019, 8142368 (IF=2.197, MNiSW: 70)
 6. Alina Jankowska-Konsur, Adam Andrzej Reich, Jacek Szepietowski. Clinical characteristics and epidemiology of chronic urticaria: a nationwide, multicentre study on 1091 patients. Advances in Dermatology and Allergology 2019, 36, 184-191 (IF=1.757, MNiSW: 70)
 7. Adam Andrzej Reich, Dominika Kwiatkowska, Przemysław Pacan. Delusions of parasitosis: an update. Dermatology and Therapy 2019, 9, 631-638 (IF=3.615, MNiSW: 100)
 8. Ewelina Kosior, Adam Andrzej Reich. Evaluation of antibiotic treatment on the duration of hospitalization of patients with erysipelas and bacterial cellulitis. Dermatology and Therapy 2019, 9, 159-166 (IF=3.615, MNiSW: 100)
 9. Karolina Sas, Adam Andrzej Reich. High body mass index is a risk factor for acne severity in adolescents : A preliminary report. Acta Dermatovenerologica Croatica 2019, 27, 81-85 (IF=0.855, MNiSW: 40)
 10. Claudia Riepe, Nani Osada, Adam Andrzej Reich, Matthias Augustin, Claudia Zeidler, Sonja Ständer. Minimal Clinically Important Difference in chronic pruritus appears to be dependent on baseline itch severity. Acta Dermato-Venerologica 2019, 99, 1288-1290 (IF=3.531, MNiSW: 100)
 11. Marcelina Pojawa-Gołąb, Kamila Jaworecka, Adam Andrzej Reich. NK-1 receptor antagonists and pruritus: review of current literature. Dermatology and Therapy 2019, 9, 391-405 (IF: 3.615, MNiSW: 100)
 12. P. Pereira, C. Zeidler, T. Nau, S. Bobko, Andrea W. M. Evers, S. Garcovich, M. Gonçalo, J.A. Halvorsen, J. Lambert, F.J. Legat, T.A. Leslie, M. Metz, Laurent Misery, K. Nordlind, Adam Andrzej Reich, G. Schneider, H. Ständer, M. Streit, Jacek Szepietowski, Joanna Wallengren, E. Weisshaar, S. Ständer. Position statement: Linear prurigo is a subtype of chronic prurigo. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2019, 33, 263-266 (IF: 5.113, MNiSW: 140)
 13. Schnitzler, J. Rosen, J.C. Szepietowski, Adam Andrzej Reich, G. Yosipovitch, R. Reszke, L. A. Nattkemper, N. Osada, D. Pihan, S. Ständer, C. Zeidler. Validation of 'ItchApp' in Poland and in the USA : multicentre validation study of an electronical diary for the assessment of pruritus. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2019, 33, 398-404 (IF=5.113, MNiSW: 140)
 14. Marta Wojciechowska-Zdrojowy, Adam Andrzej Reich, Jacek C. Szepietowski, Adam Wojciechowski. Analysis of sexual problems in men with psoriasis. Journal of Sex and Marital Therapy 2018, 44, 737-745 (IF=1.725, MNiSW: 25)
 15. Zeidler, S. Steinke, C. Riepe, P. Bruland, I. Soto-Rey, M. Storck, S. Garcovich, C. Blome, S. Bobko, F.J. Legat, N. Potekaev, Andrey Lvov, Laurent Misery, Wolfgang Weger, Adam Andrzej Reich, E. Şavk, M. Streit, E. Serra-Baldrich, Jacek C. Szepietowski, Gil Yosipovitch, S. C. Chen, M. Dugas, S. Ständer. Cross-European validation of the ItchyQoL in pruritic dermatoses. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2018, 33, 391-397 (IF=5.113, MNiSW: 35)
 16. Dominik Samotij, Justyna Maria Szczęch, Victoria P. Werth, Fukumi Furukawa, Annegret Kuhn, Jacek C. Szepietowski, Adam Andrzej Reich. Disease severity and prophylactic measures in patients with cutaneous lupus erythematosus : results of a worldwide questionnaire-based study. Advances in Dermatology and Allergology 2018, 35, 192-198 (IF=1.757, MNiSW: 15)
 17. P. Pereira, S. Steinke, C. Zeidler, C. Forner, C. Riepe, M. Augustin, S. Bobko, F. Dalgard, J. Elberling, S. Garcovich, U. Gieler, M. Gonçalo, J.A. Halvorsen, T.A. Leslie, M. Metz, Adam Andrzej Reich, E. Şavk, G. Schneider, E. Serra-Baldrich, H.F. Ständer, M. Streit, J. Wallengren, K. Weller, A. Wollenberg, P. Bruland, I. Soto-Rey, M. Storck, M. Dugas, E. Weisshaar, Jacek C. Szepietowski, F.J. Legat, S. Ständer. European Academy of Dermatology and Venereology European Prurigo Project : expert consensus on the definition, classification and terminology of chronic prurigo. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2018, 32, 1059-1065 (IF=5.113, MNiSW: 35)
 18. Sabine Steinke, Claudia Zeidler, Claudia Riepe, Philipp Bruland, Inaki Soto-Rey, Michael Storck, Matthias Augustin, Svetlana Bobko, Simone Garcovich, Franz J. Legat, Andrey Lvov, Laurent Misery, Nani Osada, Adam Andrzej Reich, Ekin Şavk, Esther Serra-Baldrich, Markus Streit, Jacek C. Szepietowski, Wolfgang Weger, Martin Dugas, Sonja Ständer. Humanistic burden of chronic pruritus in patients with inflammatory dermatoses: Results of the European Academy of Dermatology and Venereology Network on Assessment of Severity and Burden of Pruritus (PruNet) cross-sectional trial. Journal of the American Academy of Dermatology 2018, 79, 457-463 (IF=7.102, MNiSW: 50)
 19. Gil Yosipovitch, Adam Andrzej Reich, Martin Steinhoff, Anke Beselin, Toby Kent, Martin Dossenbach, Lovisa Berggren, Carsten Henneges, Thomas Luger. Impact of ixekizumab treatment on itch and Psoriasis Area and Severity Index in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: an integrated analysis of two phase III randomized studies. Dermatology and Therapy 2018, 8, 621-637 (IF=3.615)
 20. Dominik Samotij, Justyna Maria Szczęch, Carolyn J. Kushner, Mohammad Rafiqul Mowla, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Emiliano Antiga, François Chasset, Fukumi Furukawa, Minoru Hasegawa, Hideo Hashizume, Aminul Islam, Takaharu Ikeda, Aleksandra Lesiak, Adriana Polańska, Laurent Misery, Jacek C. Szepietowski, Daisuke Tsuruta, Zygmunt Adamski, Victoria P. Werth, Adam Andrzej Reich. Prevalence of pruritus in cutaneous lupus erythematosus: brief report of a multicenter, multinational cross-sectional study. BioMed Research International 2018, 2018, 3491798 (IF=2.197, MNiSW: 25)
 21. Adam Andrzej Reich, Laurent Misery, Kenji Takamori. Pruritus: from the bench to the bedside. BioMed Research International 2018, 2018, 5742753 (IF=2.197, MNiSW: 25)
 22. Justyna Maria Szczęch, Marcelina Pojawa-Gołąb, Dominik Samotij, Adam Andrzej Reich. Slowly progressing asymptomatic disseminated telangiectasias: a quiz. Acta Dermato-Venerologica 2018, 98, 820-821 (IF=3.531, MNiSW: 40)
 23. Hanna Cisoń, Aleksandra Kuś, Ewa Popowicz, Marta Szyca, Adam Andrzej Reich. Trichotillomania and trichophagia: modern diagnostic and therapeutic methods. Dermatology and Therapy 2018, 8, 389-398 (IF=3.615
 24. Piotr Kupczyk, Adam Andrzej Reich, Mariusz Gajda, Marcin Hołysz, Edyta Wysokińska, Maria Paprocka, Dmitry Nevozhay, Grzegorz Chodaczek, Paweł Piotr Jagodziński, Piotr Ziółkowski, Jacek C. Szepietowski. UCHL1/PGP 9.5 dynamic in neuro-immune-cutaneous milieu: focusing on axonal nerve terminals and epidermal keratinocytes in psoriatic itch. BioMed Research International 2018, 2018, 7489316 (IF=2.197, MNiSW: 25)
 25. Adam Andrzej Reich, Agnieszka Bożek, Katarzyna Janiszewska, Jacek C. Szepietowski. 12-Item Pruritus Severity Scale: development and validation of new itch severity questionnaire. BioMed Research International 2017, 2017, 3896423 (IF=2.583, MNiSW: 25)
 26. Anna Domagała, Jacek Szepietowski, Adam Andrzej Reich. Antihistamines in the treatment of pruritus in psoriasis. Advances in Dermatology and Allergology 2017, 34, 457-463 (IF=1.471, MNiSW: 15)
 27. Agnieszka Bożek, Adam Andrzej Reich. Assessment of intra- and inter-rater reliability of three methods for measuring atopic dermatitis severity: EASI, Objective SCORAD, and IGA. Dermatology 2017, 233, 16-22 (IF=1.958, MNiSW: 35)
 28. Kalina Welz-Kubiak, Adam Andrzej Reich, Jacek C. Szepietowski. Clinical aspects of itch in lichen planus. Acta Dermato-Venerologica 2017, 97, 505-508 (IF=3.127, MNiSW: 40)
 29. Laurent Misery, Sonja Ständer, Jacek C. Szepietowski, Adam Andrzej Reich, Joanna Wallengren, Andrea W. M. Evers, Kenji Takamori, Emilie Brenaut, Christelle Le Gall-Ianotto, Joachim Fluhr, Enzo Berardesca, Elke Weisshaar. Definition of sensitive skin: an expert position paper from the Special Interest Group on Sensitive Skin of the International Forum for the Study of Itch. Acta Dermato-Venerologica 2017, 97, 4-6 (IF=3.127, MNiSW: 40)
 30. Karolina Lesner, Adam Andrzej Reich, Jacek C. Szepietowski, Florence J. Dalgard, Uwe Gieler, Lucia Tomas-Aragones, Lars Lien, Francoise Poot, Gregor B. Jemec, Laurent Misery, Csanád Szabó, Dennis Linder, Francesca Sampogna, Andrea W. M. Evers, Jon Andres Halvorsen, Flora Balieva, Andrey Lvov, Servando E. Marron, Ilknur K. Altunay, Andrew Y. Finlay, Sam S. Salek, Jörg Kupfer. Determinants of Psychosocial Health in Psoriatic Patients : A Multi-national Study. Acta Dermato-Venerologica 2017, 97, 1182-1188 (IF=3.127, MNiSW: 40)
 31. Alina Jankowska-Konsur, Christopher Kobierzycki, Adam Andrzej Reich, Aleksandra Piotrowska, Agnieszka Gomulkiewicz, Mateusz Olbromski, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel, Jacek C. Szepietowski. Expression of SOX18 in mycosis fungoides. Dermato-Venerologica 2017, 97, 17-23 (IF=3.127, MNiSW: 40)
 32. Yun Zhang, Ruifang Liang, Chih-Wei Chen, Tajana Mallano, Clara Dees, Alfiya Distler, Adam Andrzej Reich, Christina Bergmann, Andreas Ramming, Kolja Gelse, Dirk Mielenz, Oliver Distler, Georg Schett, Joerg H. W. Distler. JAK1-dependent transphosphorylation of JAK2 limits the antifibrotic effects of selective JAK2 inhibitors on long-term treatment. Annals of the Theumatic Diseases 2017, 76, 1467-1475 (IF=12.350, MNiSW: 45)
 33. Tomasz Sadowski, Christian Klose, Mathias J. Gerl, Anna Wójcik-Maciejewicz, Ronny Herzog, Kai Simons, Adam Andrzej Reich, Michal A. Surma. Large-scale human skin lipidomics by quantitative, high-throughput shotgun mass spectrometry. Scientific Reports 2017, 7, 43761 (IF=4.122, MNiSW: 40)
 34. Piotr Kupczyk, Adam Andrzej Reich, Marcin Hołysz, Mariusz Gajda, Edyta Wysokińska, Ewa Kobuszewska, Dmitry Nevozhay, Beata Nowakowska, Leon Strządała, Paweł Piotr Jagodziński, Jacek C. Szepietowski. Opioid receptors in psoriatic skin: relationship with itch. Acta Dermato-Venerologica 2017, 97, 564-570 (IF=3.127, MNiSW: 40)
 35. Alina Jankowska-Konsur, Christopher Kobierzycki, Jędrzej Grzegrzółka, Aleksandra Piotrowska, Agnieszka Gomulkiewicz, Natalia Glatzel-Plucińska, Adam Andrzej Reich, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel, Jacek C. Szepietowski. Podoplanin expression correlates with disease progression in mycosis fungoides. Acta Dermato-Venerologica 2017, 97, 235-241 (IF=3.127, MNiSW: 40)
 36. Justyna Maria Szczęch, Artur Wiatrowski, Lidia Hirnle, Adam Andrzej Reich. Prevalence and relevance of pruritus in pregnancy. BioMed Research International 2017, 2017, 4238139 (IF=2.583, MNiSW: 25)
 37. Joanna Marciniak, Adam Andrzej Reich, Jacek C. Szepietowski. Quality of life of parents of children with atopic dermatitis. Acta Dermato-Venerologica 2017, 97, 711-714 (IF=3.127, MNiSW: 40)
 38. Adam Andrzej Reich, Evangelos Chatzigeorkidis, Claudia Zeidler, Nani Osada, Masutaka Furue, Kenji Takamori, Toshi Ebata, Matthias Augustin, Jacek C. Szepietowski, Sonja Staender. Tailoring the cut-off values of the Visual Analogue Scale and Numeric Rating Scale in itch assessment. Acta Dermato-Venerologica 2017, 97, 759- 760 (IF=3.127, MNiSW: 40)
 39. Agnieszka Bożek, Adam Andrzej Reich. The reliability of three psoriasis assessment tools : Psoriasis area and severity index, body surface area and physician global assessment. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017, 26, 851-856 (IF=1.262, MNiSW: 15)
 40. Magdalena Grzesiak, Adam Andrzej Reich, Jacek C. Szepietowski, Tomasz Hadrys, Przemysław Pacan. Trichotillomania among young adults: prevalence and comorbidity. Acta Dermato-Venerologica 2017, 97, 509-512 (IF=3.127, MNiSW: 40)
 41. Justyna Maria Szczęch, Dominik Samotij, Victoria P. Werth, Adam Andrzej Reich. Trigger factors of cutaneous lupus erythematosus : a review of current literature. Lupus 2017, 26, 791-807 (IF=2.969, MNiSW: 25)
 42. Piotr Nockowski, Zdzisław Woźniak, Adam Andrzej Reich, Joanna Maj. Xanthoma-like skin changes in an elderly woman with a normal lipid profile. Acta Dermatovenerologica Croatica 2017, 25, 167-169 (IF=1.054, MNiSW: 15)