Zakład Biologii

 

 

Kontakt:

Tel: (17) 851-68-05; e-mail: [email protected]

35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 1A, bud. G4

 

Pracownicy

dr n. biol. Dorota Bądziul (p.o. kierownika), ORCID iD: 0000-0002-5044-0843

dr hab. n. med. Agnieszka Banaś-Ząbczyk, prof. UR, ORCID iD: 0000-0001-7128-861X

dr n. med. Aleksander Myszka, ORCID iD: 0000-0002-2931-7920

mgr inż. Anna Trzyna, ORCID iD: 0000-0001-5288-0845

mgr Barbara Pikuła, ORCID iD: 0000-0001-7451-7529

 

Nauka

  1. Badania in vitro nad wpływem pola elektromagnetycznego  o różnych parametrach na biologię komórek macierzystych (cykl, żywotność, proliferacja, apoptoza, nekroza, autofagia, ekspresja markerów).
  2. Badania in vitro nad wpływem pola elektromagnetycznego o różnych parametrach na śmierć komórek (apoptoza, nekroza, autofagia) nowotworowych.
  3. Badania predyspozycji genetycznych z zastosowaniem nowoczesnej technologii sekwencjonowania NGS.
  4. Badania in vitro nad wpływem pola elektromagnetycznego oraz chemioterapeutyków na komórki nowotworowe.