Pracownia Dydaktyki Medycznej i Ewaluacji Wiedzy

 

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz


Dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR
Dr n. biol. Krzysztof Gargasz
Mgr inż. Marek Biesiadecki
Mgr Anna Kamińska