Pracownia Nauk Społecznych

 

Kierownik: dr n. społ. Małgorzata Nagórska

dr n. społ. Sylwia Chmiel-Szajner

mgr Małgorzata Wąsacz

dr n. biol. Krzysztof Gargasz

dr n. rol. Adam Sidor