Pracownia Histologii i Embriologii

 

IMG_1842.JPG [61.16 KB]

Kierownik

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

 

E-mail: [email protected]

Telefon:+48 17 851 8904

 

Kontakt:

Pracownia Histologii I Embriologii, Instytut Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Budynek G5, pokój 115

ul. Leszka Czarnego 4; 35-615 Rzeszów

 

Zespół:

lek. wet. Izabela Krawczyk-Marć, e-mail: [email protected]

lek. Anna Jędruszczak-Głazowska, e-mail: [email protected]

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Badania naukowe wykonywane w Pracowni Histologii i Embriologii skupiają się wokół ośrodkowego układu nerwowego (OUN) człowieka oraz zwierząt i dotyczą rozwoju, budowy, histochemii, cytochemii, immunohistochemii struktur układu nerwowego. Prace prowadzone są wielotorowo i koncentrują się głównie na: badaniu dystrybucji i morfologii oligodendrogleju w mózgowiu u ludzi nadużywających alkohol i substancje psychoaktywne; określeniu dystrybucji swoistych receptorów i białek oligodendrogleju w różnych obszarach OUN; analizie porównawczej gęstości oraz rozmiarów komórek glejowych w różnych obszarach OUN; plastyczności neurogleju i jego roli neuroprotekcyjnej w OUN; lokalizacji oligodendrocytów w obszarach słabo zmielinizowanych mózgowia w rozwoju postnatalnym zwierząt; reaktywności neuronów i gleju ośrodkowego układu  nerwowego pod wpływem egzogennych substancji w różnych grupach wiekowych zwierząt. Do realizacji badań naukowych wykorzystywane są techniki zarówno klasyczne stosowane do barwienia tkanki glejowej oraz nerwowej jak: metoda Nissla, Klüvera-Barrery,  impregnacja skrawków solami srebra, metody immunohistochemiczne oraz immunofluorescencyjne z wykorzystaniem specyficznych dla antygenu przeciwciał oraz barwienia, które umożliwią określenie parametrów morfometrycznych badanych komórek.

Opieka naukowa i dydaktyczna nad studentami realizującymi projekty badawcze w studenckim kole histologicznym.

IMG_1850.JPG [283.67 KB] IMG_1845.JPG [459.92 KB]

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W  Pracowni Histologii i Embriologii realizowane są zajęcia dydaktyczne z:

 • Histologia, Cytofizjologia i Embriologia: wykłady, ćwiczenia i seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; I rok, kierunek
  Lekarski -  grupy polskie
 • Histology, Cytophysiology and Embryology: lectures, laboratory classes and seminars in full-time studies- I-st year (I and II semester) English Division of Medicine
 • Zoonozy (przedmiot fakultatywny): seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; II rok, kierunek Lekarski. Seminaria z przedmiotu Zoonozy obejmują przegląd wybranych chorób odzwierzęcych. Na zajęciach Studenci zapoznają się z czynnikiem zakaźnym i drogami inwazji, krążeniem zarazków w przyrodzie, etiopatogenezą zoonoz, objawami.

Tematy wykładów, ćwiczeń oraz seminariów realizowanych w ramach przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych, przedstawiane są w formie prezentacji multimedialnych.

Szczegółowe dane dotyczące tematów wykładów, ćwiczeń i seminariów z Przedmiotów Obligatoryjnych dla grup polskich i English Division oraz seminariów z Przedmiotu Fakultatywnego  znajdują się w sylabusach, dostępnych na stronie internetowej Kolegium Nauk Medycznych.

 

LISTA PUBLIKACJI

 1. Krawczyk-Marć I., Wawrzyniak A., Łuszczewska-Sierakowska I., Babicz M., Orkisz S.: Oligodendrocytes: Morphology, functions and involvement in neurodegenerative diseases - Med. Weter 2019; DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6258.
 2. Babicz M., Pastwa M., Skrzypczak E., Łuszczewska-Sierakowska I., Wawrzyniak A.: Sexual activity of different gilt genotype groups during oestrus. Med. Weter. 2019;75;01:6165. DOI: 10.21521/mw.6165.
 3. Babicz M., Kropiwiec-Domańska K., Szyndler-Nędza M., Grzebalska A.M., Łuszczewska-Sierakowska I., Wawrzyniak A., Hałabis M.: Physicochemical parameters of selected internal organs of fattening pigs and wild boars. Anim. Sci. 2018;18;2;575-591; DOI: 10.1515/aoas-2017-0041
 4. Wolski D., Wawrzyniak A., Bieńko M., Michalik J., Radzki R., Arciszewski M.: The effect of obesity on the bone morphometry and histomorphometry in male and female Wistar rats. J. Vet. Sci. 2018;21;3;599-608;DOI: 10.5601/jelem.2018.23.2.1206.
 5. Galiniak S., Krawczyk-Marć I, Wawrzyniak A., Orkisz S.: Apoptoza chondrocytów w przebiegu osteoartrozyPostepy Hig. Med. Dosw. 2018; 72;875-883.
 6. Jaworska-Adamu J., Krawczyk A., Rycerz K., Gołyński M., Wawrzyniak A., Lutnicki K., Balicki I.: Immunoreactivity for calretinin in interneurons of the hippocampal CA1 field and dentategyrus in adultratsafteradministration of habanero peppers (CapsicumchinenseJacq.). Pol Vet. Sci. 2018; 21;3; 469-474; DOI: 10.24425/122620.
 7. Puk K., Banach T., Wawrzyniak A., Adaszek Ł., Ziętek J., Winiarczyk S., Guz L.:  Detection of Mycobacteriummarinum, M. peregrinum, M. fortuitum and M. abscessus in aquariumfish. Fish Dis. 2018; 41;1;153-156; DOI: 10.1111/jfd.12666.
 8. Babicz M., Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Łuszczewska-Sierakowska I., Wawrzyniak A., Grzebalska M.A., Kropiwiec-Domańska K.: Cytogenetic and molecular studies in conservation breeding of Pulawska breed pigs. Med. Weter. 2017; 73;7;395-398;  DOI: 10.21521/mw.5725.
 9. Wawrzyniak A., Kapica M., Stępień-Pyśniak D., Szewerniak R., Olejarska A., Jarosz Ł.: Effect of feeding transcarpathian zeolite on gastrointestinal morphology and function in broiler chickens. Brazilian Journal of Poultry Science 2017;19;4;737-746; DOI: 10.1590/1806-9061-2016-0360.
 10. Tomaszewska E., Muszyński S., Dobrowolski P., Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Świetlicka I., Wawrzyniak A.: Effect of zinc level and source (Zincoxide vs. Zincglycine) on bone mechanical and geometric parameters, and histomorphology in male ross 308 broiler chicken. Brazilian Journal of Poultry Science 2017;19;1;159-170; DOI: 10.1590/1806-9061-2016-0285.
 11. Wawrzyniak A., Kapica M., Stępień-Pyśniak D., Łuszczewska-Sierakowska I., Szewerniak R., Jarosz Ł.: The effect of diet ary supplementation of transcarpathian zeolite on intestinal morphology in female broiler chickens. Appl. Poult. Res. 2017; 26;3;421-430; DOI: 10.3382/japr/pfx011.
 12. Jarosz Ł., Stępień-Pyśniak D., Grądzki Z., Kapica M., Wawrzyniak A.: The effect of feed supplementation with Zakarpacki zeolite (clinoptilolite) on percentages of T and B lymphocytes and cytokine concentrations in poultry. Poult. Sci. 2017;96;7;;091-2097,DOI: 10.3382/ps/pex030.