Katedra Patofizjologii i Fizjologii Człowieka 

Prof. dr hab. n.med. Maciej Machaczka - kierownik Katedry

 

Zakład Patofizjologii Człowieka 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Machaczka  - kierownik  

dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski,  prof. UR 

dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska 

dr n. med. Łukasz Błażowski 

lek. Elżbieta  Łach-Pasko 

dr n. med. Tomasz Stepek 

 

Zakład Fizjologii Człowieka

 

Kierownik

Dr hab. n. med. Magdalena Sowa-Kućma, prof. UR

 

E-mail: [email protected]

Telefon:  17 8516885

 

Kontakt:

Zakład Fizjologii Człowieka, Instytut Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Budynek A2, pokój 225

Telefon: 17 872 29 05
E-mail: [email protected]

 

Zespół:

Dr hab. n. med. inż. Monika Stompor, prof. UR; e-mail: [email protected]

Dr n. biol. Marta Kopańska; e-mail: [email protected]

Dr n. med. Marta Rachel; e-mail: [email protected]

Lek. med. Ruslan Zavatskyi; e-mail: [email protected]

Mgr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik; e-mail: [email protected]

Mgr inż. Ewelina Sujkowska - pracownik naukowo - techniczny; e-mail: [email protected]

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Badanie mechanizmów patofizjologii schorzeń o podłożu neurobiologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń afektywnych. Badania obejmują zarówno doświadczenia na zwierzętach (zwierzęce modele depresji) jak i badania kliniczne. Dotyczą roli wybranych czynników transkrypcyjnych oraz receptorów w patomechanizmie zaburzeń depresyjnych. Badania prowadzone we współpracy z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim CM.

Toksykologia żywności. Badanie wpływU akrylamidu i związków pośrednich na neuroprzekaźnictwo.

EEG Neurofeedback jako nowoczesna forma rehabilitacji. Badania prowadzone we współpracy z Leonard Miller School of Medicine w Miami, Karolinska Institutet w Sztokholmie, Instytutem Immunologii i Terapii Eksperymentalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i firmami zewnętrznymi.

Ocena wydolności oddechowo-krążeniowej u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi. Badania prowadzone z wykorzystaniem ergospirometrii we współpracy z Laboratorium Innowacyjnych Badań Układ ów Krążenia i Oddechowego PMCBI UR.

W ramach działalności naukowej pracownicy Zakładu koordynują prace i pełnią funkcję opiekunów Studenckich Kół Naukowych:

- „NEURON” - opiekun: M. Sowa-Kućma

- „REH-TECH” - opiekun: M. Kopańska

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Fizjologia - kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie (stacjonarne; niestacjonarne) - Koordynator: M. Sowa-Kućma
 • Physiology - English Division of Medicine - studia jednolite magisterskie - Koordynator: M. Kopańska
 • Patofizjologia kliniczna - kierunek dietetyka - studia I stopnia (stacjonarne; niestacjonarne) - Koordynator: R. Zavatskyi
 • Fizjologia ogólna i diagnostyka fizjologiczna - kierunek fizjoterapia - studia jednolite magisterskie (stacjonarne; niestacjonarne) - Koordynator: M. Kopańska
 • Fizjologia wysiłku i fizjologia bólu - kierunek fizjoterapia - studia jednolite magisterskie (stacjonarne; niestacjonarne) - Koordynator: M. Kopańska

GRANTY

 1. Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S)-Sulforafanu w regulacji zachowań typu depresyjnego w modelu usunięcia opuszek węchowych. Grant NCN - PRELUDIUM 12 - UMO-2016/23/N/MZ4/01337; okres realizacji: 13.09.2017 - 12.09.2020. Kierownik projektu: P. Pańczyszyn-Trzewik.
 2. Znaczenie interakcji pomiędzy receptorami AMPA i NMDA a białkami rusztowania komórkowego w synapsie pobudzającej w rozwoju i terapii depresji. Grant NCN - OPUS 11 - UMO-2016/21/B/NZ7/01623; okres realizacji: 14.02.2017-13.02.2021. Kierownik projektu: M. Sowa-Kućma.

 

LISTA PUBLIKACJI

 1. Galiniak S, Biesiadecki M, Aebisher D, Rachel M. Nasal nitric oxide in upper airways in children with asthma and allergic rhinitis.  Adv Med Sci. 2020 Jan 9;65(1):127-133. doi: 10.1016/j.advms.2019.11.005.
 2. Jankowski M, Lawson JA, Shpakou A, Poznański M, Zielonka TM, Klimatckaia L, Loginovich Y, Rachel M, Gereová J, Minarowski Ł, Naumau I, Kornicki K, Pepłowska P, Kovalevskiy V, Raskiliene A, Bielewicz K, Krištúfková Z, Mróz R, Majek P, Skoczyński S, Zejda JE, Brożek GM. Smoking Cessation and Vaping Cessation Attempts among Cigarette Smokers and E-Cigarette Users in Central and Eastern Europe. Int J Environ Res Public Health. 2019 Dec 18;17(1). pii: E28. doi: 10.3390/ijerph17010028.
 3. Brożek GM, Jankowski M, Lawson JA, Shpakou A, Poznański M, Zielonka TM, Klimatckaia L, Loginovich Y, Rachel M, Gereová J, Golonko J, Naumau I, Kornicki K, Pepłowska P, Kovalevskiy V, Raskiliene A, Bielewicz K, Krištúfková Z, Mróz R, Majek P, Lubanski J, Kaleta D, Pinkas J, Zejda JE. The Prevalence of Cigarette and E-cigarette Smoking Among Students in Central and Eastern Europe-Results of the YUPESS Study.  Int J Environ Res Public Health. 2019 Jun 28;16(13). pii: E2297. doi: 10.3390/ijerph16132297.
 4. Busse WW, Bleecker ER, FitzGerald JM, Ferguson GT, Barker P, Sproule S, Olsson RF, Martin UJ, Goldman M. Long-term safety and efficacy of benralizumab in patients with severe, uncontrolled asthma: 1-year results from the BORA phase 3 extension trial. ; BORA study investigators. Lancet Respir Med. 2019 Jan;7(1):46-59. doi: 10.1016/S2213-2600(18)30406-5.
 5. Krzyżanowska P, Drzymala-Czyż S, Rohovyk N, Bober L, Moczkco J, Rachel M, Walkowiak J. Prevalence of vitamin K deficiency and associated factors in non-supplemented cystic fibrosis patients. Arch Argent Pediatr. 2018 Feb 1;116(1):e19-e25. doi: 10.5546/aap.2018.eng.e19.
 6. Rachel M, Biesiadecki M, Aebisher D, Galiniak S. Exhaled nitric oxide in pediatric patients with respiratory disease. J Breath Res. 2019 Jul 18;13(4):046007. doi: 10.1088/1752-7163/ab2c3d.
 7. Dobrek Ł, Arent Z, Nalik-Iwaniak K, Fic K, Kopańska M. Osteopontin and Fatty Acid Binding Protein in Ifosfamide-treated Rats. Open Med (Wars). 2019 Jul 19;14:561-571. doi: 10.1515/med-2019-0063.
 8. Ziajor S, Wołoszyn F, Pańczyszyn-Trzewik P, Sowa-Kućma M. Applicability of Cardiopulmonary Exercise Test. Eur J Clin Exp Med 2019; 17 (4): 351-355. doi: 10.15584/ejcem.2019.4.11.
 9. Dobrek L, Nalik-Iwaniak K, Kopańska M, Arent Z, Thor PJ. Evaluation of selected protein biomarkers of renal function in rats with an experimental model of acute cyclophosphamide-induced cystitis treated with N-acetylcysteine. J Physiol Pharmacol. 2019 Oct;70(5). doi: 10.26402/jpp.2019.5.14. 
 10. Sowa-Kućma M, Styczeń K, Siwek M, Misztak P, Nowak RJ, Dudek D, Rybakowski JK, Nowak G, Maes M. Lipid Peroxidation and Immune Biomarkers Are Associated with Major Depression and Its Phenotypes, Including Treatment-Resistant Depression and Melancholia. Neurotox Res. 2018 Feb;33(2):448-460. doi: 10.1007/s12640-017-9835-5. 
 11. Sowa-Kućma M, Styczeń K, Siwek M, Misztak P, Nowak RJ, Dudek D, Rybakowski JK, Nowak G, Maes M. Are there differences in lipid peroxidation and immune biomarkers between major depression and bipolar disorder: Effects of melancholia, atypical depression, severity of illness, episode number, suicidal ideation and prior suicide attempts. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018 Feb 2;81:372-383. doi: 10.1016/j.pnpbp.2017.08.024.
 12. Misztak P, Pańczyszyn-Trzewik P, Sowa-Kućma M. Histone deacetylases (HDACs) as therapeutic target for depressive disorders. Pharmacol Rep. 2018 Apr;70(2):398-408. doi: 10.1016/j.pharep.2017.08.001.
 13. Tabecka-Lonczynska A, Mytych J, Solek P, Kulpa-Greszta M, Sowa-Kucma M, Koziorowski M.Vascular endothelial growth factor (VEGF-A) and fibroblast growth factor (FGF-2) as potential regulators of seasonal reproductive processes in male European bison (Bison bonasus, Linnaeus 1758). Gen Comp Endocrinol. 2018 Jul 1;263:72-79. doi: 10.1016/j.ygcen.2018.04.007.
 14. Kopanska M, Muchacka R, Czech J, Batoryna M, Formicki G. Acrylamide toxicity and cholinergic nervous system. J Physiol Pharmacol. 2018 Dec;69(6). doi: 10.26402/jpp.2018.6.03.
 15. Kopańska M, Szala D, Czech J, Gabło N, Gargasz K, Trzeciak M, Zawlik I, Snela S. MiRNAexpressionin the cartilage of patients with osteoarthritis. J Orthop Surg Res. 2017 Mar 28;12(1):51. doi: 10.1186/s13018-017-0542-y.
 16. Żyła G, Stompor M, Kopańska M, Stagraczyński R, Fal J i wsp. The Influence of Sonication and Silver Nanoparticles Doped on Viscoelastic Structure of Agarose Gel. Acta Phys Pol. 2017; 32:152-155. doi:10.12693/APhysPolA.131.152.
 17. Dobrek Ł, Skowron B, Baranowska A, Ciesielczyk K, Kopańska M, Thor P. Nephrotoxicity of a single dose of cyclophosphamide and ifosfamide in rats. Acta Pol Pharm. 2017; 74(5):1579-1589.
 18. Kopanska M, Czech J, Zagata P, Dobrek L, Thor P, Formicki G. Effect of the different doses of acrylamide on acetylocholinoesterase activity, thiol groups, malondialdehyde concentrations in hypothalamus and selected muscles of mice. J Physiol Pharmacol. 2017 Aug;68(4):565-571.
 19. Sobieszkoda D, Czech J, Gablo N, Kopanska M, Tabarkiewicz J, Kolacinska A, Robak T, Zawlik I. MGMT promoter methylation as a potential prognostic marker for acute leukemia. Arch Med Sci. 2017 Oct;13(6):1433-1441. doi: 10.5114/aoms.2017.71067. 
 20. Kopańska M, Lukac N, Kapusta E, Formicki G. Acrylamide influence on activity of acetylcholinesterase, thiol groups and malondialdehyde content in brain of Swiss mice.  J Biochem Mol Toxicol. 2015; 29(10). doi: 10.1002/jbt.21717.