Katedra Nauk Morfologicznych

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

dr hab. n. med. Ewa Kaznowska prof. UR

dr n. med. Anna Sęk-Mastej

dr n. med. Krzysztof Balawender

dr n. med. Agnieszka Cisek

dr n. wet. Izabela Krawczyk-Marć

dr n. med. Natalia Leksa

dr n. o zdr. Joanna Gustalik - Nowicka  

dr n. med. Artur Szymczak

dr n. med. Paweł Porzycki 

dr n. o zdr.  Piotr Przyczyna

lek. Ewelina Cisek - Weron

lek. Michał Osuchowski

lek. Szymon Bieda   

lek. Maciej Cichosz 

lek. Krystiana Tyburczy  

 

Pracownik administracyjny: mgr Anna Kamińska

Pracownik  inżynieryjno-techniczny : mgr inż. Marek Biesiadecki

Prosektor: Maciej Pasieka

 

Katedra Nauk Morfologicznych 

ul. Leszka Czarnego 4, 35-615 Rzeszów

tel. 17 851 89 01, 17 851 89 02

[email protected]