Katedra Nauk Morfologicznych

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

dr hab. n. med. Ewa Kaznowska prof. UR

dr n. med. Anna Sęk-Mastej

dr n. med. Krzysztof Balawender

dr n. med. Agnieszka Cisek

dr n. wet. Izabela Krawczyk-Marć

lek. Ewelina Cisek

lek. Natalia Leksa

lek. Artur Szymczak

lek. Joanna Klęba

lek. Michał Osuchowski

lek. Piotr Przyczyna

lek. Anna Jędruszczak -Głazowska 

lek. Joanna Gustalik 

lek. Szymon Bieda   

lek. Maciej Cichosz 

Pracownik administracyjny: mgr Anna Kamińska

Pracownik  inżynieryjno-techniczny : mgr inż. Marek Biesiadecki

Prosektor: Maciej Pasieka