Katedra Ginekologii i Położnictwa

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz

prof. dr hab. n. med. Joanna Skręt -Magierło

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

dr hab. n. med. Tomasz Kluz, prof. UR

dr hab. n. med. Bogdan Obrzut prof. UR

dr n. med. Katarzyna Kalandyk- Osinko

dr n. med. Olimpia Mora-Janiszewska

lek. Adam Mrozek

lek. Edyta Stącel

lek. Maciej Naróg