Katedra Ginekologii i Położnictwa 

 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz

prof. dr hab. n. med. Joanna Skręt-Magierło

dr hab. n. med. Tomasz Kluz, prof. UR

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

dr n. med. Katarzyna Kalandyk-Osinko

dr n. med. Bogdan Obrzut

dr n. med. Olimpia Mora-Janiszewska

lek. med. Adam Mrozek

dr n. med.Maciej Naróg

lek. med. Grzegorz Dworak

Pracownik naukowo-techniczny: dr n. med. inż. Marek Cieśla