MS Teams - platforma do zajęć zdalnych

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją (przez Uniwersytet Rzeszowski) kształcenia w trybie zdalnym uprzejmie informuję, iż przygotowana została zakładka „MS Teams” na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość (link poniżej):

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-naukowo-dydaktyczne/ucko/ms-teams/

Na wskazanej stronie na bieżąco dodawane będą instrukcje dotyczące wykorzystania usługi MS Teams oraz informacje na temat realizacji szkoleń doskonalących w zakresie kształcenia zdalnego.
W celu łatwiejszego dostępu do strony głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego dodana została zakładka „Centrum Kształcenia na odległość” (w załączeniu lokalizacja zakładki).

Z uwagi na duże zainteresowanie uprzejmie informuję, iż powołani zostali Koordynatorzy Kolegialni ds. wdrażania MS Teams, którzy będą udzielać Państwu wsparcia metodycznego, w następującym składzie:

Koordynator Kolegium Nauk Medycznych
mgr Jerzy Kulasa
(e-mail: [email protected])
tel. (17) 872 18 66

Koordynator Kolegium Nauk Przyrodniczych 
mgr Piotr Maciocha
(e-mail: [email protected])     
tel. (17) 851 85 89

Koordynator Kolegium Nauk Społecznych
mgr Konrad Drozd
(e-mail: [email protected])
tel. (17) 872 17 41

Koordynator Kolegium Nauk Humanistycznych
mgr inż. Norbert Czuba
e-mail: [email protected]
tel. 17 872 12 90

 

W przypadku wystąpienia problemów związanych z logowaniem proszę kierować zapytania na adres e-mail: [email protected]

 

Z poważaniem,
mgr inż. Krystian Tuczyński
Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość
E-mail: [email protected]
Tel: 17 851 87 47

 

Adresy e-mail roczników w Kolegium Nauk Humanistycznych (e-maile będą uzupełniane po przesłaniu przez Kierowników kierunków)