Opiekun praktyk w roku akademickim 2020/2021:

 dr Małgorzata Skulimowska

 

PLIKI DO POBRANIA

Sylabus

zawodowych praktyk studenckich
dla kierunku Turystyka Historyczna i Kulturowa

word-ikona.jpg [6.79 KB] Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Ramowy program

zawodowych praktyk studenckich
dla kierunku Turystyka Historyczna i Kulturowa  

word-ikona.jpg [6.79 KB] Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Regulamin praktyk

dla kierunku Turystyka Historyczna i Kulturowa
 

word-ikona.jpg [6.79 KB] Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona
Załączniki do Regulaminu praktyk

Załącznik nr 1

Potwierdzenie przyjęcia na praktykę

word-ikona.jpg [6.79 KB] Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Załącznik nr 2

Dziennik praktyk studenckich

word-ikona.jpg [6.79 KB] Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Załącznik nr 3

Potwierdzenie odbycia praktyki

word-ikona.jpg [6.79 KB] Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Załącznik nr 4

Kwestionariusz oceny praktykanta

word-ikona.jpg [6.79 KB] Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

 Załącznik nr 5

Kwestionariusz oceny praktyki
przez studenta

word-ikona.jpg [6.79 KB] Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona