Toki studiów na semestr zimowy w roku akad. 2020/2021

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Grafika aa pierwszym roku (na studiach licencjackich, uzupełniających magisterskich i jednolitych magisterskich) - wszystkie zajęcia są prowadzone kontaktowo. Zajęcia dydaktyczne dla pierwszych roczników w związku z drugą turą rekrutacji, rozpoczną się po 8 października 2020 r.

Kolejna wersja harmonogramów, wersja 4.0 podyktowana aktualnymi zmianami związanymi z wprowadzeniem czerwonej strefy na Podkarpaciu.

 
Semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021
Sposób realizacji zajęć - wykaz
I rok Sztuki wizualne
II rok I stopnia Sztuki wizualne - Specjalność Malarstwo i Rysunek
II rok I stopnia Sztuki wizualne - Specjalność Formy Projektowe i Multimedia
III rok I stopnia Sztuki wizualne - Specjalność Formy Projektowe i Multimedia
III rok I stopnia Sztuki wizualne - Specjalność Malarstwo i Rysunek
I rok II stopnia Sztuki wizualne - Specjalność Formy Przestrzenne i Multimedia
I rok II stopnia Sztuki wizualne - Specjalność Malarstwo i Rysunek
II rok II stopnia Sztuki wizualne - Specjalność Formy Projektowe i Multimedia
II rok II stopnia Sztuki wizualne - Specjalność Malarstwo i Rysunek