REALIZACJA ZAJĘĆ W FORMIE ZDALNEJ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 - OKRES OD 16.04 DO 14.06.2020