Harmonogramy studiów (plany studiów) dla kierunku Muzeologia studia I stopnia

plan studiów realizowany od roku 2019-2020

 

Harmonogramy studiów (plany studiów) dla kierunku Muzeologia studia II stopnia

plan studiów realizowany od roku 2019-2020