PROGRAMOWE PRAKTYKI ZAWODOWE (Praktyki tłumaczeniowe) – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

 

Każdy student kierunku Lingwistyka stosowana jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej zgodnej ze standardami kształcenia na kierunku lingwistyka stosowana.

Praktyka jest integralną częścią procesu kształcenia. Niezaliczenie praktyki uniemożliwia uzyskanie dyplomu ukończenia studiów. Dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia praktyka zawodowa wynosi 120 godzin.

Dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia praktyka zawodowa wynosi 90 godzin.

 

Koordynator praktyk tłumaczeniowych: dr Marta Smykała