Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr hab. Agnieszka Mac, prof. UR

Członkowie:

dr hab. Maria Krauz, prof. UR

dr Ewa Kusz

dr Dorota Miller

dr Marta Smykała

Student -  Olga Ludera