Opiekun praktyk w roku akademickim 2018/2019:

 

 dr hab. Sabina Rejman, prof. UR

 

PLIKI DO POBRANIA

Sylabus

zawodowych praktyk studenckich
dla kierunku Kulturoznawstwo

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Ramowy program

zawodowych praktyk studenckich
dla kierunku Kulturoznawstwo

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Regulamin praktyk

dla kierunku Kulturoznawstwo 
- moduł „Animator kultury w regionie”,
- moduł „Historia kultury z elementami religioznawstwa”.

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załączniki do Regulaminu praktyk

Załacznik nr 1

Potwierdzenie przyjęcia na praktykę

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załacznik nr 2

Dziennik praktyk studenckich

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załacznik nr 3

Potwierdzenie odbycia praktyki

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załacznik nr 4

Formularz oceny praktyki przez studenta 

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załacznik nr 5

Formularz oceny praktykanta 

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz