Harmonogramy studiów

Harmonogram studiów na kierunku Kulturoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia, obowiązujący od roku akad. 2020/2021

Harmonogram studiów na kierunku Kulturoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia, obowiązujący od roku akad. 2020/2021