Spotkanie z opiekunem I roku

UWAGA!

1 października 2020 r. Zapraszamy na spotkanie z opiekunem roku, drem Ryszardem Wójtowiczem, które odbędzie się w sali 306. Z powodu zaleceń sanitarnych uczestnicy spotkania będą podzieni na dwie grupy. Spotkanie z grupą I (nazwiska od A-M) odbędzie się o godzinie 10:00 a z grupą II (nazwiska od O-Z) o godzinie 10:30.