Harmonogramy studiów

Harmonogram studiów na kierunku Komunikacja międzykulturowa, studia stacjonarne I stopnia, obowiązujący od roku akad. 2019/2020

Aby pobrać pliki proszę kliknąć w linki zaznaczone na niebiesko:

I rok (plan dla cyklu kształcenia obowiązujący od roku 2019/2020)

II rok (plan dla cyklu kształcenia obowiązujący od  roku 2018/2019)