Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr hab. Małgorzata Zarębińska

Członkowie:

dr hab. Piotr Grodecki

dr hab. Magdalena Prejsnar-Wąsacz 

dr Kinga Fink

Student - Bogumiła Kutacha