Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Agnieszka Kawalec 

Członkowie:

dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR

dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR

dr Elżbieta Biesiadecka

dr Paweł Korzeniowski

Student - Weronika Jaworska