Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Kamila Bednarska

Członkowie:

dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR

dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR

dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR

mgr Kamil Skrzypiec

Student - Karolina Pociask