Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

Członkowie:

dr Małgorzata Dziedzic

dr Maria Kossakowska-Maras

dr Anna Rudyk

dr Maria Puk

Student -  Dominika Cupryś