Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

Członkowie:

dr Maria Kossakowska-Maras

dr Agnieszka Lis-Czapiga (do 30.03 w zastępstwie dr Maria Puk)

dr Anna Rudyk

dr Anna Żarska 

Student - Katarzyna Oleszek