Harmonogramy studiów

 

Harmonogram studiów na kierunku Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia, obowiązujący od roku akad. 2020/2021

Harmonogram studiów na kierunku Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia, obowiązujący od roku akad. 2019/2020

 

Harmonogram studiów na kierunku Filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia, obowiązujący od roku akad. 2021/2022

Harmonogram studiów na kierunku Filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia, obowiązujący od roku akad. 2020/2021

 

 

harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2019-2021
filologia rosyjska, studia II stopnia

harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2018-2021
filologia rosyjska, studia I stopnia

harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2018-2020
filologia rosyjska, studia II stopnia

harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2017-2020
filologia rosyjska, studia I stopnia

harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2017-2019
filologia rosyjska, studia II stopnia