Odwołuje się zajęcia na II FP 1. stopnia z panią mgr R. Nowak w piątek 9 października 2020 roku.

 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR
(studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)

 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 1. stopnia, semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021

Rok I
Przedmioty do wyboru
:
W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

w semestrze I:

  1. Kultura mniejszości narodowych i etnicznychprof. dr hab. M. Nalepa
  2. Specyfika językowa regionu dr hab. E. Oronowicz-Kida, prof. UR

Rok II
Przedmiot fakultatywny:

  • Literatura popularna (ćw. w j. angielskim) - dr hab. A. Luboń*
    * Udział studentów filologii polskiej w tych zajęciach jest dobrowolny, bez konieczności uzyskania zaliczenia i punktów ECTS

Rok III
Przedmiot fakultatywny:

  • Literatura popularna (ćw. w j. angielskim) - dr hab. A. Luboń*
    * Udział studentów filologii polskiej w tych zajęciach jest dobrowolny, bez konieczności uzyskania zaliczenia i punktów ECTS

Przedmioty poszerzające wiedzę:
W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

  1. Drama w kulturze i edukacji - dr hab. D. Karkut, prof. UR
  2. Literatura pośród sztuk  - dr hab. J. Rusin, prof. UR

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: filologia polska, studia 2. stopnia, semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021

Rok II
Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka wybiera 2 przedmioty

 W semestrze III:

A. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

A1) Kultura i literatura sarmackadr hab. R. Magryś, prof. UR

A2) Nauczanie integrujące w edukacji polonistycznejdr hab. Dorota Karkut, prof. UR

Student/ka wybiera 1 przedmiot z modułu: A1 lub A2 


B. Moduł literaturoznawczy:

B1) Literatura i historiadr hab. J. Rusin, prof. UR

C. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

 C1) Polska literatura migracyjna (unijna) prof. dr hab. J. Pasterska

Student/ka wybiera 1 przedmiot z modułów: B1 lub C1

 

 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut polonistyki i dziennikarstwa UR, rok akad. 2020/2021

Seminarium licencjackie -  III rok, st. 1. stopnia

 Seminarium magisterskie -  I rok, st. 2. stopnia

 
*Osoby zainteresowane seminariami z zakresu językoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów magisterskich zaproponowanych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.