Harmonogramy studiów (plany studiów) dla kierunku Filologia polska studia I stopnia

Harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2019-2022

Plan studiów dla cyklu kształcenia 2018-2021

 

Harmonogramy studiów (plany studiów) dla kierunku Filologia polska studia II stopnia

Harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2019-2021