Praktyka zawodowa - specjalność nauczycielska

 

Regulamin praktyk nauczycielskich 2019/2020

 
Pliki do pobrania:

1. Zgoda na odbycie praktyki zawodowej

2. Arkusz uwag i spostrzeżeń

3. Wniosek o zwolnienie z praktyki

 
Koordynator praktyk nauczycielskich: dr Ewa Cwanek-Florek

 

 

Praktyka zawodowa - specjalność translatoryczna

 

Regulamin praktyk translatorycznych 2019/2020

 

Pliki do pobrania:

1. Zgoda na odbycie praktyki zawodowej

2. Opinia zakładu pracy

3. Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej

 
Koordynator praktyk translatorycznych: dr Małgorzata Sieradzka