Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

Członkowie:

dr Jadwiga Bär 

dr Bartosz Buć

dr Estera Głuszko-Boczoń

dr Bogusława Rolek

Student - Klaudia Kunysz