Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Bogusława Rolek

Członkowie:

dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR

dr Jadwiga Bär 

dr Bartosz Buć

dr Estera Głuszko-Boczoń

Student - Chrystian Miś