Sylabusy

 

I STOPIEŃ STUDIA STACJONARNE

cykl kształcenia 2018-2021

cykl kształcenia 2019-2022

cykl kształcenia 2020-2023

II STOPIEŃ STUDIA STACJONARNE

cykl kształcenia 2019-2021

cykl kształcenia 2020-2022

-

I STOPIEŃ STUDIA NIESTACJONARNE

cykl kształcenia 2018-2021

cykl kształcenia 2019-2022

cykl kształcenia 2020-2023

II STOPIEŃ STUDIA NIESTACJONARNE

cykl kształcenia 2019-2021

cykl kształcenia 2020-2022

-

 

Dla cyklu kształcenia 2017-2020 i 2018-2021

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA OBU SPECJALIZACJI

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO    

1

Wychowanie fizyczne  [semestr 1, 2]

2

Lektorat języka obcego:

3

Łacina  [semestr 5]

4

Technologia informacyjna  [semestr 1]

5

Przedmiot z obszaru nauk społecznych:

6

Ochrona własności intelektualnej  [semestr 6]

7

Przedmiot ogólnouczelniany

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

8

Praktyczna nauka języka angielskiego PNJA:

9

Fonetyka i fonologia  [semestr 1]  [semestr 2]

10

Gramatyka praktyczna  [semestr 1, 2]  [semestr 3, 4]

11

Pisanie pracy naukowej [semestr 4]

12

Seminarium dyplomowe  [semestr 5]  [semestr 6]

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: JĘZYKOZNAWSTWO

13

Wstęp do językoznawstwa  [semestr 1]

14

Translatoryka (tylko spec. naucz.)  [semestr 3]

15

Semantyka i leksykologia  [semestr 5]

16

Morfologia [semestr 2]

17

Składnia  [semestr 2]

18

Historia języka z elementami gramatyki historycznej  [semestr 5]

19

Problemy zmian językowych (do wyboru) [semestr 6]

20

Gramatyka kontrastywna  [semestr 5]

21

Metodologia badań językoznawczych XX wieku (do wyboru)  [semestr 3, 4]

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: LITERATUROZNAWSTWO I KULTUROZNAWSTWO

22

Wstęp do literaturoznawstwa  [semestr 1]

23

Literatura brytyjska  [semestr 2]  [semestr 3]

24

Historia krajów obszaru anglojęzycznego  [semestr 1]

25

Kultura krajów obszaru anglojęzycznego  [semestr 1]  [semestr 2]

26

Realioznawstwo krajów anglosaskich (do wyboru) [semestr 3] [semestr 4]

27

Literatura amerykańska  [semestr 4]  [semestr 5]

28

Literatura i film (do wyboru) [semestr 6]

29

Metodologia badań literaturoznawczych (do wyboru)   [semestr 3] [semestr 4]

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE - SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

30

Pedagogika ogólna  [semestr 3]

31

Pedagogika   [semestr 4]

32

Psychologia ogólna  [semestr 3]

33

Psychologia rozwojowa  [semestr 4]

34

Emisja głosu  [semestr 5]

33

Metodyka nauczania języka angielskiego  [semestr 3]  [semestr 4]

34

Praktyka pedagogiczna   [semestr 4, 5, 6]

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE - SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA

35

Historia tłumaczenia Biblii  [semestr 3]

36

Teoria przekładu z elementami lingwistyki tekstu  [semestr 3]

37

Przekładoznawcza analiza tekstu  [semestr 4]

38

Tłumaczenie tekstów literackich  [semestr 3, 4]

39

Tłumaczenie tekstów nieliterackich  [semestr 3, 4]

40

Tłumaczenia tekstów specjalistycznych  [semestr 5]

41

Typologia tekstów  [semestr 3]

42

Stylistyka wypowiedzi  [semestr 5]

43

Komunikacja interkulturowa  [semestr 6]

44

Semantyka kontrastywna  [semestr 6]

45

Praktyka zawodowa   [semestr 3 i/lub 4]  [semestr 6]

 

 

Dla cykli kształcenia 2015-2018 i 2016-2019

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA OBU SPECJALIZACJI

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO    

1

Wychowanie fizyczne  [semestr 1, 2]

2

Lektorat języka obcego

3

Łacina  [semestr 5]

4

Technologia informacyjna   [semestr 1

5

Przedmiot z obszaru nauk społecznych: Filozofia (semestr 1)

6

Ochrona własności intelektualnej  [semestr 6]

7

Przedmiot ogólnouczelniany

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

8

Praktyczna nauka języka angielskiego PNJA:

9

Fonetyka i fonologia  [semestr 1]  [semestr 2]

10

Gramatyka praktyczna  [semestr 1]  [semestr 2]  [semestr 3]  [semestr 4]

11

Pisanie pracy naukowej  [semestr 4]

12

Seminarium dyplomowe  [semestr 5]  [semestr 6]

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: JĘZYKOZNAWSTWO

13

Wstęp do językoznawstwa   [semestr 1

14

Translatoryka (tylko spec. naucz.)   [semestr 3

15

Semantyka i leksykologia  [semestr 5]

16

Morfologia  [semestr 4

17

Składnia  [semestr 4]

18

Historia języka z elementami gramatyki historycznej  [semestr 5

19

Nieprzewidywalność i supletywizm w historii języka angielskiego (do wyboru)  [semestr 6

20

Gramatyka kontrastywna  [semestr 5]

21

Metodologia badań językoznawczych XX wieku (do wyboru)  [semestr 3]  [semestr 4]

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: LITERATUROZNAWSTWO I KULTUROZNAWSTWO

22

Wstęp do literaturoznawstwa  [semestr 1]

23

Literatura brytyjska  [semestr 2]  [semestr 3]

24

Historia krajów obszaru anglojęzycznego  [semestr 2]

25

Kultura krajów obszaru anglojęzycznego  [semestr 3]   [semestr 4

26

Realioznawstwo krajów anglosaskich (do wyboru)   [semestr 3]   [semestr 4]

27

Literatura amerykańska   [semestr 4]   [semestr 5]

28

Literatura i film (do wyboru)  [semestr 6

29

Metodologia badań literaturoznawczych (do wyboru)  [semestr 3]  [semestr 4]

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE - SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

30

Pedagogika   [semestr 2, 3]

31

Psychologia  [semestr  2, 3

32

Emisja głosu   [semestr 5]

33

Metodyka nauczania języka angielskiego  [semestr 3]   [semestr 4

34

Wiedza o akwizycji i nauczaniu języków obcych  [semestr 3]

35

Praktyka pedagogiczna  [semestr 4, 5, 6]

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE - SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA

36

Historia tłumaczenia Biblii  [semestr 3

37

Teoria przekładu z elementami lingwistyki tekstu   [semestr 3

38

Przekładoznawcza analiza tekstu  [semestr 4]

39

Tłumaczenie tekstów literackich  [semestr 3]  [semestr 4]

40

Tłumaczenie tekstów nieliterackich  [semestr 3]  [semestr 4]

41

Tłumaczenia tekstów specjalistycznych  [semestr 5]

42

Typologia tekstów   [semestr 2

43

Stylistyka wypowiedzi    [semestr 5]

44

Komunikacja interkulturowa  [semestr 1]

45

Semantyka kontrastywna  [semestr 6]

46

Praktyka zawodowa  [semestr 4]  [semestr 5]   [semestr 6]