Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Bożena Duda

Członkowie:

dr Beata Kopecka

dr Beata Kiersnowska

dr Magdalena Trinder

dr Karolina Puchała-Ladzińska

Studentka - Laura Majka