Harmonogramy studiów

studia stacjonarne I stopnia

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia, spec. nauczycielska, obowiązujący od roku akad. 2020/2021 (dla I i II roku)

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia, spec. translatoryczna, obowiązujący od roku akad. 2020/2021 (dla I i II roku)

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia, spec. nauczycielska, obowiązujący od roku akad. 2019/2020 (dla III roku)

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia, spec. translatoryczna, obowiązujący od roku akad. 2019/2020 (dla III roku)

 

studia stacjonarne II stopnia

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia, spec. nauczycielska, obowiązujący od roku akad. 2019/2020 (dla I i II roku)

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia, spec. translatoryczna, obowiązujący od roku akad. 2019/2020 (dla I i II roku)


studia niestacjonarne I stopnia

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia, spec. nauczycielska, obowiązujący od roku akad. 2020/2021 (dla I i II roku)

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia, spec. translatoryczna, obowiązujący od roku akad. 2020/2021 (dla I i II roku)

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia, spec. nauczycielska, obowiązujący od roku akad. 2019/2020 (dla III roku)

studia niestacjonarne II stopnia

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia niestacjonarne II stopnia, spec. nauczycielska, obowiązujący od roku akad. 2019/2020 (dla I i II roku)

Harmonogram studiów na kierunku Filologia angielska, studia niestacjonarne II stopnia, spec. translatoryczna, obowiązujący od roku akad. 2019/2020 (dla I i II roku)