Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Robert Słabczyński

Członkowie:

prof. dr hab. Grażyna Filip

dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR

dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR

dr Małgorzata Kułakowska

Student - Sandra Wojnarowicz