Skład Zespołu Programowego 2020-2024

 

Kierownik kierunku: dr hab. prof. UR Magdalena Patro-Kucab (L/J)

Członkowie:  

dr hab. prof. UR Urszula Gajewska (J)

dr hab. prof. UR Jolanta Kowal (L)

dr hab. prof. UR Maria Krauz (J) (w zastępstwie za dra R. Słabczyńskiego)

dr Jakub Czopek (nauki o komunikacji społecznej i mediach)

przedstawiciel studentów: Izabela Gumienna  (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I rok, 2. stopnia)

 

Członkami Zespołu Programowego kierunku są:

  1. członkowie zwyczajni (zgodnie ze Statutem UR)
  2. członkowie honorowi - osoby pełniące  rolę ekspertów i doradców
  3. członkowie wspierający - przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych, wspierający kierunek kompetencjami w zakresie przedmiotów zawodowych

Członkowie honorowi z głosem doradczym i eksperckim

prof. dr hab.

Grażyna Filip

ekspert i doradca merytoryczny

językoznawstwo

członek honorowy, ekspert

prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

ekspert i doradca merytoryczny

literaturoznawstwo

członek honorowy, ekspert

dr Jarosław Kinal

ekspert i doradca merytoryczny

nauki o komunikacji społecznej i mediach

członek honorowy, ekspert

Członkowie wspierający

red. 
Andrzej Sroka
(Radio „Rzeszów”)

odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych (media) oraz kontakt i współpraca z mediami

 ---

członek wspierający

dr 
Krystyna Gielarek-Gorczyca (UR, firma copywriterska)

odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych (copywriting) oraz kontakt i współpraca z firmami reklamowymi i copywriterskimi

 ---

członek wspierający