Harmonogramy studiów (plany studiów) dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia I stopnia

Harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2019-2020

 

Harmonogramy studiów (plany studiów) dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia II stopnia

Harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2019-2020