Opiekun praktyk w roku akademickim 2021/2022:

dr Małgorzata Skulimowska

 

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2021/2022