Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Małgorzata Skulimowska

Członkowie:

dr hab. Krzysztof Mroczkowski, prof. UR

dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

dr Franciszek Faluszczak

dr Tomasz Kosiek

Student - Natalia Rodzinka

Ekspert:

dr Michał Organ (Instytut Neofilologii)