Opiekunowie projektów kulturowych
Polonistyka stosowana
Rok akademicki 2021/2022

 1. dr hab. Marek Stanisz
 2. Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka
 3. Dr hab. prof. UR Agata Paliwoda
 4. Dr Wojciech Maryjka
 5. Dr Robert Słabczyński

 


 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: polonistyka stosowana, studia 1. stopnia, semestr letni, rok akademicki 2021/2022

Rok I, studia 1. stopnia

Wykład monograficzny

W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo musi zaliczyć  jeden z proponowanych wykładów

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Najnowsze zmiany w języku polskim na tle przemian kultury

Problematyka wykładu:

 1. Relacje między językiem a kulturą.
 2. Zmiany w języku - wpływ różnych czynników.
 3. Rok 1989 - początek nowej polszczyzny.
 4. Wpływ konsumpcjonizmu na język polski.
 5. Wpływ medialności.
 6. Wpływ rewolucji informatycznej.
 7. Amerykanizacja języka polskiego.
 8. Unia Europejska a język polski.
 9. Mody językowe współczesnej polszczyzny.
 10. Wpływ tendencji postmodernistycznych.
 11. Karnawalizacja języka i kultury.
 12. Wulgaryzacja języka polskiego.
 13. Agresywne gry językowe.
 14. Zmiany w języku polityki.
 15. Zmiany systemowe we współczesnej polszczyźnie.

 

Dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR, Communication Control - Censorship in Literature and Culture (wykład w j. angielskim)

Content:

 1. Basic terminology and its historical evolution: censorship, prevention and repression, patronage, sponsorship, discourse, freedom of speech.
 2. The communication control ideological and legal aspects from contemporary perspective.
 3. Archaic modes of communication control (taboo).
 4. The history of censorship in Europe since the ancient era, medieval church censorship up till censorship in modern times.
 5. Censorship in 20th and 21st centuries in Europe and North America (the case studies of Poland and USA). Hate speech vs. compelled speech. Political correctness.
 6. Political, religious, social and customs-related legitimacy of communication control. The history of censorship of selected literary texts.
 7. Censorship levels and stages by institutions, publishing houses and authors (self-censorship).
 8. Techniques and methods of avoiding institutional censorship in the history of literature and multimedia.
 9. Censorship in movies, television and internet.
 10. Patronage as a mode of communication control. The history and significance of patronage in European culture.
 11. Propaganda as a fusion of censorship and sponsorship. Propaganda methods - the case studies of selected texts of American and European culture.

 

Przedmiot poszerzający wiedzę ogólną

W ramach przedmiotu poszerzającego wiedzę ogólną student/ka uczestniczy w wykładzie:

Językoznawstwo pragmatyczne - dr M. Kułakowska.

Przedmioty do wyboru - 20 godz. (student zalicza dwa przedmioty z trzech zaproponowanych):

 1. Literatura popularna - dr hab. A. Luboń, prof. UR;
 2. Warsztaty dramy - dr hab. D. Karkut, prof. UR;       
 3. Warsztat krytyka (krytyka literacka, teatralna i filmowa) - dr hab. M. Rabizo-Birek, prof. UR.

 

Rok II, studia 1. stopnia

Wykład monograficzny

W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo musi zaliczyć  jeden z proponowanych wykładów

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Najnowsze zmiany w języku polskim na tle przemian kultury

Problematyka wykładu:

 1. Relacje między językiem a kulturą.
 2. Zmiany w języku - wpływ różnych czynników.
 3. Rok 1989 - początek nowej polszczyzny.
 4. Wpływ konsumpcjonizmu na język polski.
 5. Wpływ medialności.
 6. Wpływ rewolucji informatycznej.
 7. Amerykanizacja języka polskiego.
 8. Unia Europejska a język polski.
 9. Mody językowe współczesnej polszczyzny.
 10. Wpływ tendencji postmodernistycznych.
 11. Karnawalizacja języka i kultury.
 12. Wulgaryzacja języka polskiego.
 13. Agresywne gry językowe.
 14. Zmiany w języku polityki.
 15. Zmiany systemowe we współczesnej polszczyźnie.

 

Dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR, Communication Control - Censorship in Literature and Culture (wykład w j. angielskim)

Content:

 1. Basic terminology and its historical evolution: censorship, prevention and repression, patronage, sponsorship, discourse, freedom of speech.
 2. The communication control ideological and legal aspects from contemporary perspective.
 3. Archaic modes of communication control (taboo).
 4. The history of censorship in Europe since the ancient era, medieval church censorship up till censorship in modern times.
 5. Censorship in 20th and 21st centuries in Europe and North America (the case studies of Poland and USA). Hate speech vs. compelled speech. Political correctness.
 6. Political, religious, social and customs-related legitimacy of communication control. The history of censorship of selected literary texts.
 7. Censorship levels and stages by institutions, publishing houses and authors (self-censorship).
 8. Techniques and methods of avoiding institutional censorship in the history of literature and multimedia.
 9. Censorship in movies, television and internet.
 10. Patronage as a mode of communication control. The history and significance of patronage in European culture.
 11. Propaganda as a fusion of censorship and sponsorship. Propaganda methods - the case studies of selected texts of American and European culture.

 

Przedmioty do wyboru - 20 godz. (student zalicza dwa przedmioty z trzech zaproponowanych):

 1. Literatura popularna - dr hab. A. Luboń, prof. UR;
 2. Warsztaty dramy - dr hab. D. Karkut, prof. UR;       
 3. Warsztat krytyka (krytyka literacka, teatralna i filmowa) - dr hab. M. Rabizo-Birek, prof. UR.

 

 


 

Problematyka seminarium licencjackiego (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2021/2022

Seminarium licencjackie -  polonistyka stosowana, III rok, st. 1. stopnia

 

Wykład monograficzny - polonistyka stosowana, II rok, st. 1. stopnia

Dr Stanisław Dłuski

Temat wykładu monograficznego:

 Władysław Sebyła na tle poezji dwudziestolecia międzywojennego

 Problematyka:

1) Główne nurty w poezji Dwudziestolecia

2) Władysław Sebyła i grupa literacka "Kwadryga"

3) Wyobraźnia katastroficzna W. Sebyły

4) Wyobraźnia tanatologiczna W. Sebyły

5) Wyobraźnia akwatyczna W. Sebyły

6) Wyobraźnia metafizyczna W. Sebyły

7) Krytycy o grupie literackiej "Kwadryga"

 


 

WYTYCZNE DO PROJEKTU SPECJALIZACYJNEGO
dla studentów kierunku polonistyka stosowana