HARMONOGRAM EGZAMINÓW - SEMESTR LETNI 2019/2020

Historia I rok, licencjat

Nazwa przedmiotu

Imię i Nazwisko wykładowcy

Termin I

Termin poprawkowy

Podstawy archiwistyki współczesnej

Dr hab. prof. UR. Szczepan Kozak

18.06.2020
12:00

31.08.2020
12:00

Lektorat języka łacińskiego

Mgr. Alina Wielgos

19.06.2020
10:30

01.09.2020
12:00

Psychologia konwersatorium / laboratorium

Dr. Jacek Pasternak

18.06.2020
10:00

11.09.2020
10:00

Pedagogika konwersatorium / laboratorium

Dr. Zofia Frączek

19.06.2020
12:00

02.09.2020
09:00

Historia średniowieczna powszechna

Prof. Dr hab. Leszek Słupecki

23.06.2020
10:00

03.09.2020
10:00

Historia średniowieczna Polski

 Dr hab. prof. UR Wioletta Zawitkowska

 03.07.2020
10:00

04.09.2020
10:00

 

 

II Historia, lic.

Nazwa przedmiotu

Imię i Nazwisko wykładowcy

Termin I

Termin poprawkowy

Język angielski

 

mgr Agnieszka Nahurska

15 czerwca

godz. 10.00-11.30

31.08.

godz. 10.00-11.30

Język niemiecki

 

Dr Agnieszka Czech-Rogoyska

18 czerwca, godz. 10.30

 6.09.2020

godz. 10:30.

Język niemiecki

 

Mgr Małgorzata Szpala

30 VI,

godz. 10.00-12.00

2 IX,

godz. 10.00-12.00

Historia Polski

1795-1918

 

Dr Agnieszka Kawalec

19 czerwca,

godz. 14.00-17.00

4. 09,

godz. 10.00-12.00

Historia powszechna

1789-1918

Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki

22.06.2020 r.

29.06.2020 r.

godz. od 9:00

2 września

godz. 9.00

 

Dydaktyka historii

Dr Elżbieta Biesiadecka

27.06. 2020

godz. 9.30

 

31.08.2020

godz. 9.30

 

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

Dr Elżbieta Biesiadecka

30.06.2020

godz. 13.00

 

31.08. godz. 13.00

 

 

III Historia lic.

Nazwa przedmiotu

Imię i nazwisko wykładowcy

Termin I

Termin poprawkowy

Historia Polski po 1945 r.

Dr hab. prof. UR Jan Pisuliński

15 VI

godz. 9

 

31 VIII godz. 10

 

Historia powszechna po 1945 r.

Dr hab. prof. UR Jan Pisuliński

22 VI

godz. 9

 

2 IX godz. 10

 

 

 

I Historia, SUM

Nazwa przedmiotu

Imię i nazwisko wykładowcy

Termin I

Termin poprawkowy

Translatorium z języka angielskiego

Mgr Agnieszka Nahurska

15.06.2020

godz. 12:00

31.08.2020

godz.12:00

Dydaktyka WoS

Dr Elżbieta Biesiadecka

23.06.2020

godz.15:00

01.09.2020

godz.10:00

Europa Środkowo-Wschodnia doby nowożytnej i XIX w.

Dr hab. Prof. UR Beata Lorens,

Dr hab. Prof. UR Jerzy Kuzicki

03.07.2020

od godz.  9:00

 

03.09.2020

od godz. 9:00