Harmonogramy studiów

 

Harmonogramy studiów (plany studiów) dla kierunku Historia, studia I stopnia

Harmonogram studiów na kierunku Historia, studia stacjonarne I stopnia, obowiązujący od roku akad. 2022/2023

Harmonogram studiów na kierunku Historia, studia stacjonarne I stopnia, obowiązujący od roku akad. 2021/2022

Harmonogram studiów na kierunku Historia, studia stacjonarne I stopnia, obowiązujący od roku akad. 2020/2021 - Zgodnie z Uchwałą Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Humanistycznych z dnia 3 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany w harmonogramie studiów dla cyklu kształcenia 2020/2021 dla specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie wprowadza się przedmiot Pierwsza pomoc przedmedyczna w semestrze 4 (wymiar 5 godz. forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny, liczba punktów ECTS: 0)

Harmonogram studiów na kierunku Historia, studia stacjonarne I stopnia, obowiązujący od roku akad. 2019/2020

 

Harmonogramy studiów (plany studiów) dla kierunku Historia, studia II stopnia

Harmonogram studiów na kierunku historia, studia stacjonarne II stopnia, obowiązujący od roku akad. 2022/2023

Harmonogram studiów na kierunku Historia, studia stacjonarne II stopnia, obowiązujący od roku akad. 2021/2022

Harmonogram studiów na kierunku Historia, studia stacjonarne II stopnia, obowiązujący od roku akad. 2020/2021

Harmonogram studiów na kierunku Historia, studia stacjonarne II stopnia, obowiązujący od roku akad. 2019/2020