Sylabusy dla cyklu kształcenia 2021-2024 - studia stacjonarne 1. stopnia

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2020-2023 - studia stacjonarne 1. stopnia

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2020-2022 - studia stacjonarne 2. stopnia

 

 

Sylabusy dla kierunku Filologia germańska

od roku akademickiego 2019/2020

 

studia I stopnia

A. Przedmioty podstawowe

Praktyczna nauka języka niemieckiego (grupa podstawowa)

Praktyczna nauka języka niemieckiego (grupa zaawansowana)

Język obcy - lektorat (grupa podstawowa)

Język obcy - lektorat (grupa zaawansowana)

Seminarium licencjackie

 

B. Przedmioty kierunkowe

Gramatyka opisowa języka niemieckiego(grupa podstawowa)

Gramatyka opisowa języka niemieckiego (grupa zaawansowana)

Gramatyka praktyczna (grupa podstawowa)

Gramatyka praktyczna (grupa zaawansowana)

Gramatyka kontrastywna

Stylistyka praktyczna 

Fonetyka i fonologia (grupa podstawowa)

Fonetyka i fonologia (grupa zaawansowana)

Historia języka niemieckiego

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Wstęp do literaturoznawstwa / Wstęp do kulturoznawstwa

Historia literatury niemieckiej

Historia krajów niemieckojęzycznych

Realioznawstwo krajów niemieckojęzycznych

Wykład monograficzny (grupa podstawowa)

Wykład monograficzny (grupa zaawansowana)

 

C. Przedmioty ogólnouniwersyteckie

WF

Technologia informacyjna / Prezentacje multimedialne

Łacina / Starocerkiewnosłowiański

Podstawy przedsiębiorczości

Ochrona własności intelektualnej

Przedmiot ogólnouczelniany

 

D. Przedmioty w ramach specjalności nauczycielskiej

Psychologia

Pedagogika

Podstawy dydaktyki

Emisja głosu

Dydaktyka przedmiotowa I

Praktyka zawodowa

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

 

E. Przedmioty w ramach specjalności translatorycznej

Przekład pisemny (grupa podstawowa)

Przekład pisemny (grupa zaawansowana)

Tłumaczenie ustne (grupa podstawowa)

Tłumaczenie ustne (grupa zaawansowana)

Tłumaczenie tekstów literackich (grupa podstawowa)

Tłumaczenie tekstów literackich (grupa zaawansowana)

Języki specjalistyczne (grupa podstawowa)

Języki specjalistyczne (grupa zaawansowana)

Teorie przekładu 

Korespondencja handlowa (grupa podstawowa)

Korespondencja handlowa (grupa zaawansowana)

Komunikacja w perspektywie interkulturowej

Praktyka translatoryczna

 

studia II stopnia

A. Przedmioty podstawowe

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Gramatyka praktyczna

Seminarium magisterskie

Zajęcia specjalizacyjne

 

B. Przedmioty kierunkowe

Językoznawstwo - wybrane zagadnienia

Językoznawstwo kontrastywne

Wybrane zagadnienia z zakresu literatury niemieckojęzycznej

Zajęcia monograficzne 

 

C. Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Lektorat języka obcego

Przedmiot ogólnouczelniany

Podstawy przedsiębiorczości

 

D. Przedmioty w ramach specjalności nauczycielskiej

Psychologia II

Pedagogika II

Dydaktyka języka niemieckiego II

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

 

E. Przedmioty w ramach specjalności translatorycznej

Tłumaczenie tekstów ekonomicznychliterackich

Tłumaczenie tekstów prawniczychpopularnonaukowych

Tłumaczenie ustne

Teorie przekładu

Wykład monograficzny - komunikacja interkulturowa

Praktyka translatoryczna

 

od roku akademickiego 2018/2019 i 2017/2018

 

studia I stopnia

A. Przedmioty podstawowe

Praktyczna nauka języka niemieckiego (grupa podstawowa)

Praktyczna nauka języka niemieckiego (grupa zaawansowana)

Język obcy - lektorat (grupa podstawowa)

Język obcy - lektorat (grupa zaawansowana)

Seminarium licencjackie

 

B. Przedmioty kierunkowe

Gramatyka opisowa języka niemieckiego (grupa podstawowa)

Gramatyka opisowa języka niemieckiego (grupa zaawansowana)

Gramatyka praktyczna (grupa podstawowa)

Gramatyka praktyczna (grupa zaawansowana)

Gramatyka kontrastywna 

Fonetyka (grupa podstawowa)

Fonetyka i fonologia (grupa zaawansowana)

Historia języka niemieckiego

Wstęp do językoznawstwa ogólnegoProblemy językoznawstwa współczesnego

Wstęp do literaturoznawstwaWstęp do kulturoznawstwa

Historia literatury niemieckiej

Historia krajów niemieckojęzycznychHistoria stosunków polsko-niemieckich

Realioznawstwo krajów niemieckojęzycznychSocjokulturowe realia krajów niemieckojęzycznych

Wykład monograficzny

 

C. Przedmioty ogólnouniwersyteckie

WF

Technologia informacyjnaPrezentacje multimedialne

ŁacinaStarocerkiewnosłowiański

Wprowadzenie do filozofiiprawaekonomii

Ochrona własności intelektualnej

Przedmiot ogólnouczelniany

 

D. Przedmioty w ramach specjalności nauczycielskiej

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa

Pedagogika ogólna

Pedagogika

Emisja głosu

Podstawy dydaktykiWprowadzenie do dydaktyki (grupa podstawowa)

Dydaktyka języka niemieckiego na 1. i 2. etapie kształcenia (grupa podstawowa)

Media w edukacjiTechnologie informacyjne (grupa podstawowa)

Warsztat metodycznyProjekt metodyczny (grupa podstawowa)

Podstawy metodyki nauczania języków obcychDydaktyka języków obcych (grupa zaawansowana)

Najnowsze tendencje w nauczaniu języków obcych (grupa zaawansowana)

Technologia informacyjna w szkoleMultimedia w edukacji (grupa zaawansowana)

Praktyka pedagogiczna

 

E. Przedmioty w ramach specjalności translatorycznej

Przekład pisemny (grupa podstawowa)

Przekład pisemny (grupa zaawansowana)

Tłumaczenie ustne (grupa podstawowa)

Tłumaczenie ustne (grupa zaawansowana)

Języki specjalistycznePrzekład literacki (grupa podstawowa)

Języki specjalistycznePrzekład literacki (grupa zaawansowana)

Teorie przekładuPodstawy translatoryki

Korespondencja handlowaJęzyk biznesu (grupa podstawowa)

Korespondencja handlowaJęzyk biznesu (grupa zaawansowana)

Emisja głosu

Komunikacja w perspektywie interkulturowej Teorie kultury

Praktyka translatoryczna

 

studia II stopnia

A. Przedmioty podstawowe

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Gramatyka praktyczna

Seminarium magisterskie

Zajęcia specjalizacyjne

 

B. Przedmioty kierunkowe

Językoznawstwo - wybrane zagadnienia

Językoznawstwo kontrastywne

Wybrane zagadnienia z zakresu literatury niemieckojęzycznej

Zajęcia monograficzne 

 

C. Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Lektorat języka obcego

Przedmiot ogólnouczelniany

 

D. Przedmioty w ramach specjalności nauczycielskiej

Psychologia

Pedagogika 

Metodyka nauczania języka niemieckiego

Praktyka pedagogiczna

 

E. Przedmioty w ramach specjalności translatorycznej

Tłumaczenie tekstów ekonomicznychliterackich

Tłumaczenie tekstów prawniczychpopularnonaukowych

Tłumaczenie ustne

Teorie przekładu

Wykład monograficzny - komunikacja interkulturowa

Praktyka translatoryczna