Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Elżbieta Ochwat

Członkowie:

prof. dr hab. Grzegorz Oliwa

dr hab. Maciej Gallas, prof. UR

dr Katarzyna Sobas

dr Krzysztof Uściłowski

Student - Anna Chmielowska