Informacje dotyczące dyplomowania

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/praca-dyplomowa

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
seminarium magisterskie, II rok, studia 2. stopnia, rok. akad. 2021/2022

 

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
seminarium licencjackie, III rok, studia 1. stopnia, rok. akad. 2021/2022

 


 

Projekt specjalnościowy DiKS, I 1. st.

Projekt specjalnościowy DiKS, II 1. st.

Projekt specjalnościowy DiKS, I 2. st.

 


 

Przedmioty do wyboru kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
studia 1. i 2. stopnia, semestr letni,  rok akademicki 2021/2022

Rok I, studia 1. stopnia

Przedmiot do wyboru

W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze drugim:

  1. Media regionalne i lokalne - dr W. Maryjka
  2. Problemy kultury współczesnej - dr hab. A. Jamrozek-Sowa, prof. UR;
  3. Kultura regionu - dr M. Kułakowska, mgr D. Zawadzka.

 
Rok II, studia 1. stopnia

Przedmiot do wyboru

W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze czwartym:

  1.  Formy narracji graficznej - dr K. Gielarek-Gorczyca;
  2. Warsztat felietonu - dr B. Drozd;
  3. Warsztat felietonu - dr B. Drozd.


Rok III, studia 1. stopnia

Przedmiot poszerzający wiedzę

W ramach przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

   W semestrze szóstym:

  1.  Krytyka literacka - dr hab. M. Rabizo-Birek, prof. UR;
  2. Wywiad - warsztaty - dr D. Hejda

  

Rok II, studia 2. stopnia

Przedmiot do wyboru

W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot.

  1. Podróżopisarstwo - dr hab. E. Mazur, prof. UR
  2. Najnowsze słownictwo polskie - dr G. E. Błachowicz-Wolny

 

 


 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2021/2022

Seminarium licencjackie - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, III rok, st. 1. stopnia

Seminarium magisterskie - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I rok, st. 2. stopnia

 


 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022 w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR (studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)