Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zespoły ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych (ZOJPD)
w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
powołane na posiedzeniu Rada Dydaktycznej Kolegium Nauk Humanistycznych w dniu 14.01.2021 r.

Nazwa Instytutu

Skład
Zespołu ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

INSTYTUT ARCHEOLOGII

1.           dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR - przewodniczący

 

2.          dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR

3.           dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak, prof. UR

4.          dr hab. Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

5.           dr Michał Dzik

 

INSTYTUT FILOZOFII

1.           dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR- przewodniczący

 

2.          dr hab. Artur Mordka, prof. UR

3.           dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR

4.          dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

5.           dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

6.          dr Włodzimierz Zięba

7.           dr Adam Kubiak

8.          dr Ryszard Wójtowicz

 

INSTYTUT MUZYKI

1.           prof. dr hab. Grzegorz Oliwa - przewodniczący

 

2.          dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR

3.           prof. dr hab. Paweł Paluch

4.          prof. dr hab. Olga Popowicz

5.           dr hab. Dariusz Ziółek, prof. UR

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII

1.           dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR przewodniczący

 

2.          prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz

3.           prof. dr hab. Kazimierz Prus

4.          dr Katarzyna Buczek

5.           dr Sławomir Kozioł

6.          dr Aneta Jurzysta

7.           dr Anna Jaremkiewicz-Kwiatkowska

 

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

1.           dr hab. Anna Wal, prof. UR przewodnicząca

 

2.          dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

3.           dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR

4.          dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR

5.           dr hab. Bożena Taras, prof. UR

 

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

1.           dr hab. Agnieszka Lech-Bińczyckaprzewodnicząca

 

2.          dr hab. Marek Olszyński, prof. UR

3.           dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR

4.          dr Kamila Bednarska

5.           dr Magdalena Cywicka