Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zespoły ds. Infrastruktury
w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
powołane na posiedzeniu Rada Dydaktycznej Kolegium Nauk Humanistycznych w dniu 14.01.2021 r.

Nazwa Instytutu

Skład
Zespołu ds. Infrastruktury

INSTYTUT ARCHEOLOGII

 

1.           dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak, prof. UR

2.          dr hab. Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

3.           mgr Tomasz Tokarczyk

 

INSTYTUT FILOZOFII

 

1.           dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

2.          dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

3.           mgr Mateusz Binek

 

INSTYTUT MUZYKI

 

1.           dr hab. Bożena Stasiowska-Chrobak, prof. UR

2.          dr Krzysztof Uściłowski

3.           Paweł Kot

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII

 

1.           dr Małgorzata Dziedzic

2.          dr Magdalena Trinder

3.           mgr Agnieszka Szczepańska-Pączek

 

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

 

1.           dr Elżbieta Kozłowska

2.          dr Michał Żmuda

3.           mgr Joanna Mróz

 

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

 

1.           dr hab. Magdalena Uchman, prof. UR

2.          mgr Aneta Suslinnikow

3.           mgr Anna Trzebińska