Sekcja Toku Studiów

Al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów

budynek A3

mgr Urszula Węgrzyn-Grys

pokój nr 26
tel.: (17) 872 1205
e-mail: [email protected]

 • Filologia polska
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Polonistyka stosowana

mgr Anna Argasińska-Baran

pokój nr 26
tel.: (17) 872 1205
e-mail: [email protected]

 • Filologia angielska, studia stacjonarne

dr Sylwia Majdosz

pokój nr 26
tel.: (17) 872 1205
e-mail: [email protected]

 • Lingwistyka stosowana
 • Filologia angielska, studia niestacjonarne

mgr Justyna Dzierżak

pokój nr 29
tel.: (17) 872 1206
e-mail: [email protected]

 • Archeologia
 • Muzeologia
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Turystyka historyczna i kulturowa
 • Filozofia
 • Komunikacja międzykulturowa

mgr Katarzyna Magryś

pokój nr 29
tel.: (17) 872 1206
e-mail: [email protected]

 • Filologia germańska
 • Filologia rosyjska

mgr Magdalena Przygoda

pokój nr 29
tel.: (17) 872 1184
e-mail: [email protected]

 • Grafika
 • Sztuki wizualne
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Jazz i muzyka rozrywkowa
 • Instrumentalistyka